Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Doktorantūras skolas lekcijā varēs uzzināt par kulturālajām atšķirībām krāsu uztverē

10.06.2018.

12. jūnijā Latvijas Universitātes Redzes zinātnes doktorantūras skolā viesosies Tallinas Universitātes asociētā profesore Mari Uusküla. Lekcijas ietvaros tiks apskatīta krāsu kategorizācija un reprezentācija dažādās valodās, demonstrējot kā sociāli kulturālie procesi un apkārtējas vides apstākļi ietekmē cilvēka krāsu uztveres procesus.

Asociētā profesore Mari Uusküla pārstāv Tallinas Universitātes lingvistikas un tulkošanas teoriju darba grupu. Mari Uusküla savas studijas uzsākusi Tartu Universitātē, studējot ungāru valodu, maģistra un promocijas darbu izstrādē padziļināti pētījusi urāliešu valodas virssaimi. Zināšanas ieguvusi arī Eötvös Lorand Universitātē Ungārijā, Florences Universitātē Itālijā, Maksa Planka Evolucionārās antropoloģijas institūtā Vācijā un Kopenhāgenas Universitātē Igaunijā. Asociētās profesores galvenie pētniecības virzieni ir sabiedrības un kultūras izpēte, kā arī filoloģija un lingvistika, īpašu uzmanību pievēršot psiholingvistikai, lingvistiskas tipoloģijai, teksta semantikas analīzei, krāsu uztverei un kategorizācijai. 

Redzes zinātnes doktorantūras skolas lekcijā asociētā profesore Mari Uusküla klausītājus iepazīstinās ar kulturālajām atšķirībām krāsu uztverē un lingvistisko procesu ietekmi uz krāsu uztveri. Lai gan pēdējo dekāžu laikā krāsu uztveres procesu izpēte galvenokārt tiek veikta psiholoģijas nozarē,  lingvisti un antropologi nav zaudējuši interesi par krāsu uztveres procesu norisi. Kā viens no apakšvirzieniem krāsu redzes uztveres procesu analīzē ir krāsu kategorizācijas veidošanās bērnībā un bilingvālās krāsu uztveres īpatnības. Doktorantūras skolas lekcija būs balstīta uz Umberto Eco eseju “Kā kulturālie apstākļi ietekmē mūsu krāsu uztveri?”. Lekcijā tiks apskatīti krāsu uztveres un kategorizācijas procesu pamati, kā arī autores jaunākie pētījumi par krāsu uztveres procesiem.

Uz nodarbību laipni aicināti gan doktorantūras skolas dalībnieki, kā arī visi interesenti.

Nodarbība notiks 2018.gada 12.jūnijā, plkst.16:30 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas ielā 1) 223.telpā.

Papildus informācija redzes-zinatne@lu.lv