KONKURSS LU FMOF  1. KURSA MAĢISTRIEM

Piesakies un saņem finansiālu atbalstu pētniecības veikšanai!

Lai atbalstītu spējīgu 1. kursa maģistrantūras studentu mācības fakultātes piedāvātajās studiju programmās un veicinātu zinātnisko darbību FMOF pētniecības struktūrvienībās, LU FMOF 2018. gada rudenī pirmo reizi izsludināja konkursu maģistrantiem uz trīs zinātniskā asistenta vietām pa vienai katrā nodaļā. Konkursa kārtā izvēlētiem studentiem gada garumā tiek nodrošināts finansiālais atbalsts pētniecības veikšanai.

Mērķis: 

 • atbalstīt maģistrantu iesaisti pētniecībā fakultātes pētnieku vadībā;
 • pētniecībai nepieciešamo zināšanu apguvi studiju procesā;
 • veicināt zinātnisko darbību FMOF pētniecības struktūrvienībās. 

Kas var pieteikties konkursam?

Lai pieteiktos konkursā pretendentam:

 • jābūt reģistrētam un sekmīgi studējošam kādā FMOF maģistra studiju programmā:
  • Fizikas nodaļā - Fizikas maģistra studiju programma;
  • Matemātikas nodaļā - Matemātikas maģistra studiju programma;
  • Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā - Optometrijas profesionālā maģistra studiju programma;
 • jābūt 1. kursa studentam;
 • jāveic (vai jāplāno veikt) zinātnisko darbību kāda FMOF vadošā pētnieka vai pētnieka vadībā (zinātniskā darba vadītājs ir vēlēts fakultātes pētnieks).
 

Kādu finansiālo atbalstu maģistrants saņems?

Konkursa kārtā katrs no trīs zinātniskajiem asistentiem saņems finansiālu atbalstu - 525 EUR/mēnesī (bruto) 12 mēnešus, kas tiks izmaksāts kā ikmēneša darba alga.

 

Kas jādara lai pieteiktos?

Pretendentam LU Personālvadības departamentā  jāiesniedz:

-    Konkursam nepieciešamos pamatdokumentus (skatīt 48. punktu), tai skaitā CV ar ziņām par līdzšinējo zinātnisko darbību, kā arī bakalaura studiju noslēguma darba nosaukumu un iegūto vērtējumu;

-    atbalsta vēstuli no zinātniskā darba vadītāja FMOF;

-    rekomendācijas vēstuli no pasniedzēja iepriekš absolvētajā studiju programmā.

 

Pieteišanās termiņš 2021./2022. akadēmiskajā gadā: tiks precizēts

 

Pēc pieteikšanās pretendentam jāsagatavo 10 minūšu referāts zinātniskajam semināram, izklāstot savu pieredzi un plānoto studiju un pētniecisko darbību. Referātu vērtēs fakultātes komisija.

Zinātniskais seminārs notiks septembra pēdējās 2 nedēļās (datumu precizēs). Par atbalsta piešķiršanu lemj fakultātes Dome tuvākajā sēdē.

   

Zinātnisko  asistentu vietas 2020./2021. akadēmiskajā gadā ieguva:

1) Matemātikas MSP 1. kursa studente Elīna Kresse;

2) Matemātikas MSP 1. kursa studente Guna Brenda Pogule.

 

Zinātnisko  asistentu vietas 2019./2020. akadēmiskajā gadā ieguva:

1) Fizikas MSP 1. kursa students Valts Krūmiņš;

2) Optometrijas PMSP 1. kursa studente Zane Agarelova;

3) Matemātikas MSP 1. kursa studente Saiva Vilne.

 

Zinātnisko  asistentu vietas 2018./2019. akadēmiskajā gadā ieguva:

1) Fizikas MSP 1. kursa students Jānis Užulis;

2) Optometrijas PMSP 1. kursa studente Linda Krauze;

3) Matemātikas MSP 1. kursa studente Reinis Alksnis.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Papildus informācijai:

fmof@lu.lv vai zvanīt uz 28650543 (LU FMOF).

Konkursa NOLIKUMS.