Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Eksakto zinātņu konkurss vidusskolēniem „Eksakto zinātņu diena 2014”

19. martā  sākas reģistrēšanās ikgadējam Latvijas Universitātē (LU) pasākumam skolēniem „Eksakto zinātņu diena 2014”. Līdz 2. aprīlim ikviens vidusskolēns, kuru interesē dabaszinātnes, matemātika un datorika, aicināts izveidot savu komandu un pieteikt dalību pasākumam.

„Eksakto zinātņu dienas 2014’’ gaitā tās dalībniekiem būs iespēja atraktīvā veidā iepazīties ar perspektīvajām eksaktajām zinātnēm un LU piedāvātajām studiju programmām no studentu skatupunkta. Diena plānota kā aizraujošs maratons cauri Datorikas, Bioloģijas, Ķīmijas (fakultātes telpās būs iespēja iepazīties arī ar Fizikas un matemātikas fakultātes studentiem un studiju programmām), Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātēm, kura laikā skolēni aktīvi pavadīs laiku ar domubiedriem, komandās pildot dažādus uzdevumus un sacenšoties ar citām Latvijas skolu komandām.

Lai piedalītos „Eksakto zinātņu dienā 2014”, skolēniem:

•    Jāizveido 5 skolēnu komanda;
•    Laikā no 19.marta līdz 2. aprīlim komandai jāpiesakās pasākumam, aizpildot anketu;
•    Laikā no 3. aprīļa līdz 17. aprīlim jāveic radošs mājasdarbs. Mājasdarba tēma dalībniekiem tiks izsludināta pēc 2.aprīļa.

Katru gadu pasākumā piedalās ap 15 skolēnu komandu. Pagājušajā gadā, veicot uzdevumus, skolēni iemēģināja roku pie strotoskopa, noteica iežus, sūnas un ķērpjus, izgatavoja spektrometru, mērīja gaismas stiprumu, izgatavoja vienkāršas ķīmijas iekārtas un veica citus atraktīvus uzdevumus.

Pasākumu rīko Latvijas Universitātes Ķīmijas, Bioloģijas, Fizikas un matemātikas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, kā arī Datorikas fakultāšu Studentu pašpārvaldes sadarbībā ar LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru. Pasākumu atbalsta un balvas skolēniem sarūpējuši žurnāli „Ilustrētā Zinātne” un „Ilustrētā Vēsture”, SIA „Skrīveru saldumi”, SIA „Jānis Roze” un SIA „Fazer Latvija”.

Plašāka informācija par pasākumu atrodama nolikumā .

Pasākuma video: