Starptautiskais finansējums

Magnētisms un mikrohidrodinamika – no vadāma transporta līdz piegādei (MaMi)

Magnetics and Microhydrodynamics - from guided transport to delivery (MAMI)

Projekta LU reģ.nr.: ZD2018/20616

Projekta mērķis:

Projektu īsteno: LU FMOF Magnētisku mīkstu materiālu laboratorija

Projekta vadītājs LU: prof. Andrejs Cēbers

Projekta zinātniskais sastāvs: zin.asist. Abdelqader Majed Husni Zaben; zin.asist. Aigars Langins

Partneri:

Periods: 2018.-2022.

Projekta līguma summa: 403 955EUR

 

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP)

Eiropas Savienības fondu atbalstītie projekti