LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte 2023. gadā ieguvusi akreditāciju visām studiju programmām jaunajā akreditācijas posmā uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem. Visas studiju virzienam “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” atbilstošās studiju programmas ir novērtētas ar vērtējumu “izcili”!

LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte 2023. gadā ieguvusi akreditāciju studiju virzienam “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika”, kā arī zem studiju virziena "Veselības aprūpe" abām realizētām studiju programmām jaunajā akreditācijas posmā uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem. Sešas studiju virzienam atbilstošās studiju programmas ir novērtētas ar vērtējumu “izcili” un divas ar vērtējumu "labi".

Studiju virzienā “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” ir akreditētas sešas studiju programmas:

Studiju virzienā "Veselības aprūpe" ir akreditētas abas Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes realizētās studiju programmas:

Nav konstatēti būtiski trūkumi kvalitatīvai Virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai, kā arī nevienai no studiju virzienā iekļautajām studiju programmām nav neapmierinošs vērtējums, kas liegtu akreditēt Virzienu un tam atbilstošās studiju programmas. Tādējādi Kvalitātes komisija uzskata, ka Virzieni un tiem atbilstošās studiju programmas ir akreditēti uz sešiem gadiem, un studiju programmu vērtējums ir “izcili” un "labi".

Studiju virziena “Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” programmu akreditācijas termiņš ir: 05.10.2029.

Studiju virzienā "Veselības aprūpe" Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes realizēto studiju programmu akreditācijas termiņš ir: 02.02.2029

Informācija par studiju virzienam atbilstošo programmu akreditāciju pieejama klikšķinot uz programmas nosaukuma augstāk.

Absolvējot LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti absolventi saņem un arī turpmāk saņems augstvērtīgu izglītību, kā arī atbilstošus diplomus par iegūto augstāko izglītību.

Dalīties