© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

2. septembrī, tradicionālajā Latvijas Universitātes (LU) darbinieku kopsapulcē, kas notiek īsi pirms jaunā akadēmiskā gada sākuma, pulcējās LU saime, lai atskatītos uz aizgājušā pusgada rezultātiem un sveiktu kolēģus jaunajos akadēmiskajos amatos.

Sapulces dalībniekus muzikāli sveica LU jauktais koris “Juventus”. Uzrunas un vēlējumus, jauno studiju gadu uzsākot, teica - LU rektors Indriķis Muižnieks,  LU padomes priekšsēdētājs Ivars Kalviņš,  Universitātes Arodbiedrības vadītāja Ilga Rampāne un LU Studentu padomes vadītājs Ralfs Mihailovs.

Savukārt LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte (LU FMOF) lepojas ar 4 kolēģiem jaunajos akadēmiskajos amatos - 2 profesoriem un 2 asociētajiem profesoriem.

Profesora dilpomu saņēma Jānis Priede un Anatolijs Šarakovskis, bet asociētā profesora diplomu saņēma Andris Guļāns un Aivaras Vembris.

Apsveicam!

Bilžu apskats

Darbinieku sapulces ieraksts

Dalīties