No 13. līdz 16. decembrim tiešsaistē norisinājās kvantu nanoelektronikas konference “Hybrid Solid State Quantum Circuits, Sensors, and Metrology”, kurā ar labiem rezultātiem piedalījās LU FMOF Nanoelektronikas teorijas grupas pētnieki - Elīna Pavlovska, Ģirts Barinovs, Vjačeslavs Kaščejevs un Austris Akmentiņš. Doktorantes, LU Fonda stipendiātes Elīnas Pavlovskas stenda referāts “Divu elektronu izkliedes klasiskais atrisinājums sedlu potenciālā stipra magnētiskā lauka gadījumā” ( “Classical solution of two electron scattering at a saddle point potential in strong magnetic field limit”) ir ticis izvēlēts kā labākais teorijas kategorijā.

““Hybrid Solid State Quantum Circuits, Sensors, and Metrology” bija svarīga nozares konference, kurā pulcējās pētnieki no vairākām teorētiskām un eksperimentālajām laboratorijām. NTG pētnieku mērķis konferencē bija prezentēt pētījumu rezultātus “Elektrona-elektrona mijiedarbības modeļi elektronu kvantu optikas ierīcēs cietvielā, Nr. lzp-2020/2-0281” un “Kvantiskuma priekšrocības fizikālie aspekti informācijas un mērījumu tehnoloģijās, Nr. lzp-2018/1-0173”. Konferencē tika pārrunāti aktuālie rezultāti tajā jomā, kurā mūsu teorijas var tikt pielietotas. Teorijas būs noderīgas vairāku pētniecības laboratoriju konferencē prezentētu eksperimentālo rezultātu izskaidrošanai un tālākai nanoelektronikas kvantu ierīču attīstībai,” pauž Elīna Pavlovska.

Nanoelektronikas teorijas grupa (NTG) ir pētnieku apvienība, kas darbojas Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Fizikas nodaļā un kuru vada fakultātes profesors un vadošais pētnieks Dr.phys. Vjačeslavs Kaščejevs. NTG pētnieki kopā ar sadarbības partneriem no Braunšveigas Tehniskās universitātes (TUB) šobrīd gatavo zinātnisko publikāciju par Elīnas Pavlovskas referāta prezentēto teoriju elektronu sadursmēm nanoelektronikas ķēdēs.

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai fizikas un astronomijas un matemātikas zinātnes nozarēs.

Dalīties