Līdz ar jaunā akadēmiskā gada sākumu Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē (FMOF) 3. septembrī noslēgusies 2021. gada vasaras uzņemšana, kas norisinājās jūlijā un turpinājās arī augusta pēdējā nedēļā. 

2021./2022. akadēmiskajā gadā studijas kādā no 11 LU FMOF studiju programmām uzsāk vairāk nekā 460 studenti, no tiem 211 1. kursā.

Vasaras uzņemšanā LU FMOF pamatlīmeņa un augstākā līmeņa studiju programmās bija pieteikušies  732 reflektanti, no kuriem 6. septembrī studijas fakultātē uzsākuši 211.  No tiem 54 studenti fizikas bakalaura studiju programmā, 26 matemātikas bakalaura studiju programmā, 47 profesionālajā bakalaura studiju programmā “Matemātiķis-statistiķis”, bet 36 bakalaura studiju programmā “Optometrija”. Fizikas maģistra studiju programmas 1. kursā iestājušies 13 studenti, 11  jaunie matemātiķi izvēlējušies augstākā līmeņa studiju programmu “Matemātika”, bet profesionālā maģistra studiju programmā “Optometrija” šogad uzņemti 16 jauni studenti. 

Tiem fizikas, matemātikas un optometrija interesentiem, kas studijām pieteikties nepaguva jūlijā,  bija iespēja to izdarīt augusta pēdējā nedēļā, kad uzņemšana turpinājās visās fakultātes piedāvātajās studiju programmās. Augustā studijām pieteicās 24 reflektanti, no kuriem ap 20  jau šodien uzsāka studijas.

Informācija par doktora līmeņa studiju programmās “Dabaszinātnes: fizika, astronomija un mehānika” un “Matemātika” uzņemtajiem būs pieejama septembra beigās. Iestājpārrunas fiziķiem norisināsies 8. septembrī, bet matemātiķiem – 9. septembrī.

Bakalaura līmeņa studijas 2. kursā 2021./2022. akadēmiskajā gadā uzsāk 87 studenti, bet 3. kursā - 78 studenti. Bakalaura studiju programmas “Matemātika” un profesionālā bakalaura studiju programmas “Matemātiķis-statistiķis” 4. kursā kopā studē 28 studenti.

Maģistra līmeņa studijas 2. kursā jaunajā akadēmiskajā gadā uzsākuši kopā 32 studenti, no kuriem 12 fiziķi, 6 matemātiķi un 14 topošie optometrijas profesionāļi.  LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa piedāvā pamatlīmeņa un augstākā līmeņa studijas arī angļu valodā.  Šīs studiju programmas, galvenokārt, izvēlas ārzemju studenti. Angļu plūsmā optometriju studē kopā 24 studenti.

Īsi pirms jaunā akadēmiskā gada sākuma LU FMOF studējošo pašpārvalde 1. kursa studentus aicināja uz saliedēšanās nometni “Baldone” - tradicionālu LU FMOF SP rīkotu pasākumu fakultātes 1. kursa studentiem. Pasākums norisinās ik gadu īsi pirms jaunā akadēmiskā gada sākuma, un tā mērķis ir palīdzēt jaunajiem studentiem atpūsties pirms studiju uzsākšanas, piedaloties dažādās aizraujošās aktivitātēs un dodot iespēju patīkami pavadīt laiku.

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti.

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un matemātikas nozarē, kā arī medicīniskās fizikas apakšnozarē.

Dalīties