No 23. augusta līdz 3. septembrim norisinās pieteikšanās studijām Latvijas Universitātes (LU) doktorantūrā, tajā skaitā divās Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) doktora studiju programmās “Matemātika” un “Dabaszinātnes: Fizika, astronomija un mehānika”.

LU FMOF piedāvā doktora līmeņa studijas fizikā un matemātikā. Pieteikties studijām doktorantūrā var:

  • Klātienē LU galvenajā ēkā,  Raiņa. bulvārī 19 (144. kabinetā) katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00;
  • Elektroniski, iesniedzamos dokumentus ieskenētus nosūtot uz ilze.danusevica@lu.lv un e-pastam pievienojot apliecinājums par nosūtītajiem dokumentiem un reģistrācijas maksas veikšanu.

Iestājpārunas LU FMOF doktora studiju programmās norisināsies:

  • Dabaszinātnes: Fizika, astronomija un mehānika - 8. septembrī plkst. 16.00 Jelgavas ielā 3, 501. telpā;
  • Matemātika – 9. septembrī plkst.16.00 Jelgavas ielā 3, 736. telpā.

Informāciju par to, kādi dokumenti jāiesniedz, var atrast ŠEIT.

Vairāk informācijas par uzņemšanu doktorantūrā atradīsiet ŠEIT, kā arī rakstot uz ilze.danusevica@lu.lv vai zvanot uz 67033966.


Par LU FMOF doktora studiju programmām

Matemātikas doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus matemātikā un lietišķajā matemātikā gan akadēmiskajam darbam augstskolās un zinātniskos institūtos, gan darbam tautsaimniecībā. Lasīt tālāk.

Dabaszinātņu doktora studiju programmas fizikas apakšprogramma nodrošina zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu astronomijas, fizikas vai mehānikas zinātnes apakšnozarēs un sagatavo doktora līmeņa speciālistus pētniecības realizācijai zinātniski pētnieciskajās institūcijās, Latvijas valsts institūcijās un privātā biznesa struktūrās, kā arī akadēmiskajam darbam Latvijas Universitātē un citās Latvijas augstskolās. Lasīt tālāk.


Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai fizikas un astronomijas un matemātikas zinātnes nozarēs.

Dalīties