Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē (FMOF) turpinās pieteikšanās bakalaura un maģistra studijām. Pieteikumus klātienē varēs iesniegt no 30. augusta līdz 2. septembrim LU FMOF telpās, bet  pieteikties studijām, aizpildot elektornisko pieteikšanās anketu iespējams jau tagad. Teju visās studiju programmās pieejamas arī budžeta vietas.

Kādas studiju programmas pieejamas?

Līdz pat septembra sākumam topošie studenti var pieteikties studijām kādā no četrām bakalaura studiju programmām:

Budžeta un maksas studiju vietas pieejamas arī LU FMOF trīs maģistra studiju programmās:


Kā var pieteikties?

Lai studijām pieteiktos elektroniski, jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās anketa, kas pieejama jau šobrīd un būs aktīva līdz pat 2. septembrim:

Pieteikšanās klātienē fakultātē Jelgavas ielā 3, 509. telpā notiks 30. un 31. augustā no plkst. 10.00 līdz 16.00, kā arī 2. septembrī no plkst. 13.00 līdz 18.00.

Reģistrācija un līgumu slēgšana klātienē notiks 3. septembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 Jelgavas ielā 3, 509. telpā. Reģistrēties un studiju līgumu parakstīt būs iespējams arī elektroniski, izmantojot eParaksts Mobile.


Kādus dokumentus jāiesniedz?

  • jānorāda studiju programma;
  • personu apliecinoša dokumenta kopija (klātienē jāuzrāda oriģināls);
  • iepriekšējo izglītību apliecinošadokumenta un tā pielikuma kopija (klātienē jāuzrāda oriģināls);
  • oficiāli apstiprināta izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojuma latviešu vai angļu valodā kopijas (ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās; klātienē jāuzrāda oriģināls);
  • Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā kopija  (ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs; klātienē jāuzrāda oriģināls)

Kur iegūt vairāk informācijas?

LU FMOF tīmekļa vietnē, kā arī rakstot uz fmof@lu.lv vai zvanot uz +371 28650543.


Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai fizikas un astronomijas un matemātikas zinātnes nozarēs.

Dalīties