Reģistrēšanās studijām un līgumu slēgšana bakalaura un maģistra studiju programmās 2021./2022. akadēmiskajam gadam Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē (LU FMOF) notiks no 19. līdz 23.jūlijam.

Reflektantiem, kuri bakalaura studiju vietu ieguvuši 1.kārtā, līgums jānoslēdz 19. un 20. jūlijā, savukārt reflektantiem, kuri bakalaura studiju vietu ieguvuši 2. kārtā, līgumus parakstīs 21., 22. un 23. jūlijā zemāk norādītajos laikos. Reflektantiem, kuri ieguvuši studiju vietu LU FMOF maģistrantūrā elektroniski līgumus parakstīt var no 19. līdz 23. jūljam, bet klātinē 19., 21. un 23. jūlijā zemāk norādītajos laikos. Parakstīt studiju līgumu iespējams arī ar mobilo elektronisko parakstu (eParaksts mobile)!

 

Līgumus slēgšana klātienē bakalaura studijām LU FMOF notiks Rīgā, LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, 509. telpā, 5. stāvā:

1.kārta

19. jūlijā - 10.00 - 17.00
20. jūlijā - 10.00 - 15.30

2. kārta

21. jūlijā - 10.00 - 18.00
22. jūlijā - 10.00 - 16.00
23. jūlijā - 10.00 - 13.00


Līgumus slēgšana klātienē bakalaura studijām LU FMOF notiks Rīgā, LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, 509. telpā, 5. stāvā:

19.jūlijā - 13.00 - 17.00

21.jūlijā - 09.00 - 18.00

23.jūlijā - 09.00 - 12.00


Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Līdzi jāņem dokumenti:

  • personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu;
  • iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
  • dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
  • (bakalaura studijām) centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;
  • citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar uzņemšanas prasībām un kritērijiem pamatstudiju programmās 2021./2022. akadēmiskajā gadā.

Ja tev ir mobilais elektroniskais paraksts (eParaksts mobile), tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Tādā gadījumā būs nepieciešams augšupielādēt augstāk minētos dokumentus LU Informatīvajā sistēmā.

Nenoslēdzot studiju līgumu noteiktajā laikā, pretendents zaudē tiesības reģistrēties studijām.

Papildu uzņemšana klātienē notiks augusta beigās LU FMOF, Jelgavas ielā 3. Precīza informācija par pieņemšanas datumiem un laikiem sekos.


Vairāk informācijas, zvanot uz 28650543 vai rakstot uz fmof@lu.lv

 

 

Dalīties