Ceturtdien, 1. jūlijā, LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas 7. stāva terasē notika Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) 2020./2021. akadēmiskā gada izlaidums, kurā diplomus saņēma 115 fizikas, matemātikas un optometrijas bakalaura un maģistra studiju programmu absolventi.

Līdzīgi kā viss studiju gads, arī izlaidums LU FMOF šogad norisinājās netradicionālā veidā – tveicīgā vasaras rītā jaunie fiziķi, matemātiķi un optometristi noslēguma dokumentus saņēma svinīgā brīvdabas ceremonijā ar skatu uz Torņakalna panorāmu Zinātņu mājas 7. stāva terasē.

Svinīgā noslēguma dokumentu pasniegšanas ceremonija norisinājās trīs daļās. Absolventi diplomus saņēma pa nodaļām – plkst. 10.00 Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas 41 absolvents (to skaitā deviņi angļu plūsmas absolventi), plkst. 11.00 Matemātikas nodaļas 42 absolventi (to skaitā arī septiņi jaunie matemātikas skolotāji) un plkst. 12.00 Fizikas nodaļas 32 absolventi. Kopā LU FMOF 2020./2021. akadēmiskajā gadā absolvēja 115 studenti, no kuriem pieci ar izcilību jeb “Sarkano diplomu”. Ar vērtējumu “izcili” novērtēti arī 14 noslēguma darbi.

Izlaidumā apsveikuma vārdus absolventiem teica fakultātes dekāns Sandris Lācis, nodaļu vadītāji Gunta Krūmiņa, Inese Bula un Guntars Kitenbergs, kā arī bakalaura studiju programmas direktors Ģirts Barinovs. Ar muzikālu sveicienu klātesošos priecēja LU FMOF jauktā kora “Aura” pārstāvji, pateicības vārdus fakultātei un apsveikumu kolēģiem veltīja arī absolventu pārstāvji. Ceremonijas noslēgumā absolventi un klātesošie fakultātes mācībspēki vienojās kopīgā foto un tradicionāli kopā izpildīja dziesmu “Pūt, vējiņi!”.

Izmantojot svinīgo notikumu, fakultātes dekāns un Fizikas nodaļas vadītājs Latvijas Universitātes rektora Indriķa Muižnieka vārdā izteica pateicību ilggadējiem kolēģiem LU FMOF profesoram, fiziķim Uldim Rogulim un tehniķim Eināram Zavickim, kuri līdz ar šī akadēmiskā gada noslēgumu pārtrauc darba gaitas fakultātē. Dekāna pateicību par ieguldījumu Matemātikas nodaļā saņēma arī profesore Inese Bula, kas turpmāk nodaļas vadības pienākumus nodod profesorei Svetlanai Asmuss.

Klātienes pasākumā piedalījās tikai atbildīgie fakultātes darbinieki un paši absolventi. Absolventu draugi, radi un ģimenes locekļi, kā arī lielākā daļa fakultātes mācībspēku, tika aicināti sajust kopā būšanu, noslēguma dokumentu izsniegšanas ceremoniju vērojot tiešraidē LU FMOF Facebook lapā. Tiešraides ierakstu iespējams noskatīties ŠEIT.

FOTO: Inese Bula

Tekošajam akadēmiskajam gadam nenoslēdzoties, Latvijas Universitāte un tās fakultātes uzsāk gatavošanos nākamajam studiju gadam. Jau no 28. jūnija norisinās pieteikšanās bakalaura līmeņa studijām, kas ilgs līdz 12. jūlijam. 5. jūlijā iesākās arī pieteikšanās maģistra līmeņa studijām, kas turpināsies līdz 16. jūlijam. Vairāk par 2021. gada vasaras uzņemšanu var lasīt LU FMOF tīmekļa vietnē.

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai tādās zinātņu nozarēs kā fizika un astronomija un matemātika.

Dalīties