Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte (FMOF) 2021./2022. akadēmiskajā gadā uzņems studentus četrās bakalaura, trīs maģistra un divās doktora līmeņa studiju programmās, visās piedāvājot arī budžeta vietas. Vienotā uzņemšana bakalaura studiju programmās notiks no 28. jūnija līdz 12.jūlijam, maģistra - no 5. līdz 16. jūlijam, bet doktorantūras studijā no 23.augusta līdz 3.septembrim.

Sākot no jūnija beigām, topošie fizmati varēs pieteikties studijām trīs akadēmiskajās un vienā profesionālajā bakalaura studiju programmā latviešu valodā, divās akadēmiskajās un vienā profesionālajā maģistra studiju programmā latviešu valodā, kā arī divās doktora studiju programmās.

Bakalaura studiju programmām “Fizika”, “Matemātika”, “Matemātiķis statistiķis” un “Optometrija” pieteikties elektroniski varēs no 28. jūnija līdz 12. jūlija plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu portālā latvija.lv. Apstiprināt elektronisko pieteikumu vai pieteikties klātienē varēs no 6. līdz 12. jūlijam LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19. Vairāk info.

Maģistra studiju programmām “Fizika”, “Matemātika” un “Optometrija” pieteikties varēs no 5. jūlija līdz 16.jūlijam. LU absolventi var pieteikties elektroniski LU informācijas sistēmā luis.lv. Citu augstskolu absolventi elektroniski pieteikties varēs, aizpildot  elektronisko anketu. Pieteikšanās klātienē studijām FMOF maģistrantūrā  notiks LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3. Vairāk info.

Doktora studiju programmām “Dabaszinātnes: fizika, astronomija un mehānika” un “Matemātika” pieteikties klātienē varēs no 23. augusta līdz 3. septembrim (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00) LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā. Doktorantūras studijām FMOF iespējams pieteikties arī elektroniski, rakstot uz e-pasu ilze.danusevica@lu.lv un pievienojot apliecinājumu par nosūtītajiem dokumentiem un reģistrācijas maksas apmaksas apliecinājumu.

Reģistrēšanās un līgumu slēgšana bakalaura un maģistra studijām notiks elektroniski luis.lv vai klātienē LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3 no 19. līdz 23. jūlijam. Vairāk info.

Reģistrēšanās studijām doktorantūrā notiks Raiņa bulvārī 19 (114. telpā) no 20. līdz 24. septembrim.

Bakalaura studiju programmā “Fizika” pieejamas 60 budžeta un 20 maksas vietas, bakalaura studiju programmā “Matemātika” pieejamas 30 budžeta un 20 maksas vietas, profesionālā bakalaura studiju programmā “Matemātiķis statistiķis” pieejamas 60 budžeta un 20 maksas vietas, bakalaura studiju programmā “Optometrija” pieejamas 45 budžeta un 15 maksas vietas.

Maģistra studiju programmā “Fizika” pieejamas 30 budžeta un 20 maksas vietas, maģistra studiju programmā “Matemātika” pieejamas 30 budžeta un 10 maksas vietas, profesionālā maģistra studiju programmā “Optometrija” pieejamas 8 budžeta un 16 maksas vietas.

Jautājumus par studiju iespējām un uzņemšanu FMOF aicinām uzdot, rakstot uz fmof@lu.lv vai zvanot uz 28650543. Vairāk info www.gribustudet.lv un www.fmof.lu.lv.

Dalīties