Mācību gads noslēdzies un arī studiju semestris pietuvojas nobeigumam, kas nozīmē, ka pavisam drīz klāt jauno studentu uzņemšana Latvijas Universitātes (LU) Fizikas matemātikas un optometrijas fakultātē (FMOF). Studētgribētājiem, kas vēl nav izlēmuši par labu optometrijas, fizikas vai matemātikas studijām, vai tiem, kas vēlas nostiprināt pārliecību, piedāvājam 15 iemeslus, kāpēc studēt fizmatos.

1. Studijas LU FMOF ir daudzpusīgas un studiju saturs regulāri tiek pielāgots, nodrošinot sasaisti ar zinātni un industriju. Tas dod iespēju jau studiju laikā ieraudzīt apgūstamo zināšanu un prasmju praktisko pielietoju darba tirgū.

2. LU FMOF studenti iet praksi un sāk strādāt zinātnē vai inovatīvos uzņēmumos jau studiju laikā, fizmatus absolvējot ar vērtīgu darba pieredzi izvēlētajā jomā. Tas var kalpot par nozīmīgu atspēriena punktu tālākajai karjeras attīstībai.

3. LU FMOF mācībspēki ir ne vien spilgtas un aizraujošas personības, bet paši ir aktīvi un starptautiski atzīti zinātnieki. Jau studiju laikā studentiem ir iespēja strādāt kopā ar izvēlētās jomas labākajiem speciālistiem.

4. Studijas LU FMOF ir iespēja jau studiju laikā gūt pasaules pieredzi ne vien strādājot mūsdienīgā vidē, starptautiski atzītu zinātnieku vadībā un iesaistoties starptautiskos pētniecības projektos, bet arī ERASMUS+ ietvaros daļu no programmas reāli apgūstot ārzemēs kādā no LU partneraugstskolām visā Eiropā.

5. LU FMOF studiju process ir mūsdienīgs un aizraujošs. Studiju saturu fizmati apgūst, izmantojot modernas mācību metodes, kas mācīšanos padara interesantu un efektīvu. Jau studiju laikā studenti apzinās apgūtā pielietojumu darba vidē.

6. Studijas LU FMOF nodrošina ne tikai kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību, bet arī aizraujošu sociālo dzīvi, piedaloties tradicionālos fizmatu pasākumos - ballēs, laivu braucienos, iesvētībās un citos, vai iesaistoties studentu padomē, kas dod iespēju pārstāvēt studentu intereses un pašiem radīt jaunas tradīcijas.

7. Studijas LU FMOF ir pētniecībā balstītas. Katrs students jau studiju laikā gūst pieredzi zinātnē. Iegūtās prasmes noder ne vien noslēguma darba izstrādei un tālākajā karjerā, bet arī problēmu risināšanā sastopoties ar visdažādākajiem ikdienas izaicinājumiem.

8. Optometrijas studijas LU FMOF ir iespēja apvienot interesi par dabaszinātnēm un veselības aprūpi. Studējot optometriju fizmatos Tu iegūsi optometrista kvalifikāciju, lai strādātu profesijā vai kļūsi par redzes pētnieku.

9. LU FMOF ne tikai sagatavos Tevi darbam pētniecībā, industrijā, izglītības un citās saistītās jomās, bet arī būtiski attīstīs tavu personību un skatījumu uz pasauli, radot vispārīgu izpratni par procesiem mums apkārt, to, kā mēs redzam pasauli.

10. LU FMOF studijās apgūtais kļūst arvien aktuālāks. Mūsdienu tehnoloģijām pārbagātajā ikdienā arvien vērtīgākas kļūst zināšanas par to, kā varam pasargāt savas acis un uzturēt redzes veselību. Fizmatu optometristiem šīs zināšanas ir!

11. Studijas LU FMOF ir izdevīgas! Visās FMOF studiju programmās ir pieejamas budžeta vietas un vairums specializētas stipendijas, kas nodrošina finansiālu neatkarību un vairāk laika pievērsties studijām un sociālajai dzīvei.

12. LU FMOF studentu ikdiena norit Latvijā un Baltijā modernākajā studiju vidē - jaunajā LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, kas nodrošina ne vien ērtas mācību telpas un modernas laboratorijas, bet arī patīkamu vidi individuālajam darbam.

13. Tehnoloģiju pilna un ekoloģiska pasaule spēs funkcionēt tikai tad, ja tajā būs spējīgi, ar plašām tehnoloģiskām zināšanām apveltīti menedžeri, darbu vadītāji, produktu izstrādes speciālisti! LU FMOF dod iespēju par tādu kļūt!

14. LU FMOF absolventiem garantēta iespēja veidot finansiāli nodrošinātu nākotni. Studiju  pieredze paver plašas darba iespējas savā specialitātē un atalgojumu, kas ievērojami pārsniedz vidējo Latvijā.

15. LU FMOF nodrošina kvalitatīvu izglītību, izvēli par tālāko ceļu atstājot tavās rokās! Atsaucies uzreiz darba devēju pieprasījumam vai turpini studijas maģistrantūrā vai doktorantūrā kādā no labākajām augstskolām Latvijā vai pasaulē.


LU FMOF īstenotās bakalaura studiju programmas:

LU FMOF īstenotās maģistra studiju programmas:

LU FMOF īstenotās doktora studiju programmas:

 


Pieteikšanās bakalaura studijām: no 28. jūnija līdz 12. jūlijam elektroniski un klātienē. Vairāk

Pieteikšanās maģistra studijām: no 5. jūlija līdz 16. jūlijam elektroniski un klātienē. Vairāk

Pieteikšanās doktora studijām: no 28. augusta līdz 4. septembrim elektroniski un klātienē. Vairāk


Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai fizikas un astronomijas un matemātikas zinātnes nozarēs.

Dalīties