Attēls no noslēguma nodarbības 2. lekcijas 14. slaida

Sestdien, 15. maijā, ar trīs lekcijām par kosmoloģiju, noslēdzās astronomijas nodarbību cikls “Astronomija vidusskolai”, kas kopš gada sākuma deviņās nodarbībās interesentiem piedāvāja izzināt ar astronomiju saistītas tēmas. Cikla īstenošanu finansiāli atbalstīja LU FMOF Fizikas nodaļas attīstības projekts.

“Astronomija vidusskolai” nodarbību cikls iesākās 23. janvārī un 1 - 3 reizes mēnesī sestdienās piedāvāja četras 40 min garas nodarbības un praktiskās aktivitātes par dažādām astronomijas tēmām. Nodarbības vadīja Dr.rer.nat. Dmitrijs Docenko, bet praktiskās aktivitātes organizēja Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) docente Dr. phys. Inese Dudareva. Nodarbībās piedalījās arī vieslektori - astronoms Ilgonis Vilks un profesors Dainis Draviņš (Lundas Universitāte).

Nodarbību ciklā notika deviņas nodarbības, kopā 35 lekcijas. Visas lekcijas var noskatīties arī video ierakstā:

1. Sfēriskā astronomija:

2. Astronomiskie instrumenti:

3. Debess mehānikas elementi:

4. Kosmonautika:

5. Saules sistēma:

6. Astrofizikas pamati:

7. Zvaigznes:

8. Piena Ceļš un citas galaktikas:

9. Kosmoloģija:

Lekciju prezentācijas, praktisko uzdevumu aprakstus, testus pašpārbaudei un plašu sarakstu ar noderīgiem papildus informācijas avotiem atradīsiet e-kursā “Astronomija vidusskolai”.

 “Astronomija vidusskoali” īstenošanu finansiāli atbalstīja LU FMOF Fizikas nodaļas attīstības projekts, bet tehnisko risinājumu nodrošināja Latvijas Fizikas skolotāju asociācija (LFSA).

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai fizikas un astronomijas un matemātikas zinātnes nozarēs.

Dalīties