Attēls no LU FMOF FN Magnētisku mīkstu materiālu laboratorijas sekcijas sēdes "Magnetic Soft Matter"

Martā noslēgusies Latvijas Universitātes (LU) 79. starptautiskā zinātniskā konference LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē (FMOF), kas, kā ierasts, norisinājās gada sākumā - janvārī, februārī un martā.

Konferenci šogad atklāja ar FMOF plenārsēdi un tās laikā norisinājās trīs Fizikas nodaļas organizētas sekcijas, divas Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas organizētas sekcijas, piecas Matemātikas nodaļas organizētas sekcijas un viena Skaitliskās modelēšanas institūta organizēta sekcija, kopā pulcējot ap 150 dalībniekus un vairāk nekā 700 klausītājus no 14 dažādām valstīm.

Šis gads LU ikgadējās konferences vēsturē bija īpašs ar to, ka visas sekciju sēdes notika attālināti. Jaunums LU FMOF konferences pieredzē bija FMOF plenārsēde, kurā ar visu fakultātes struktūrvienību pārstāvju piedalīšanos februāra sākumā atklāja fakultātes dalību konferencē.

Konferencei noslēdzoties, LU FMOF piedāvā atskatīties uz attālināti notikušajām sekciju sēdēm, tajās pārrunātajām tēmām, pārlasīt sagatavotos tēžu krājumus un daļu sekciju sēžu noskatīties video ierakstā. Visa informācija apkopota tabulā:


Norises laiks

Nosaukums

Vadītājs un organizators

Programma / Tēzes / Ieraksts

Referātu / klausītāju skaits

29. janvāris 13.00

Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai

Vadims Geža

Skaitliskās modelēšanas institūts

Programma

Tēzes

Ieraksts

11

40

1. februāris 10.00

 

FMOF plenārsēde

Aiga Švede

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Programma

Tēzes

Ieraksts

8

45

2. februāris 14.00

Atomu, molekulu un optiskā fizika

Mārcis Auziņš un Ruvins Ferbers

Lāzeru centrs

Programma

7

25

5.februāris 10.00

Fizikas mācīšana augstskolās - praktiķu pieredze

Inese Dudareva un  Ilva Cinīte

Fizikas nodaļas Fizikas izglītības un pētniecības katedra

Programma

Ieraksts

7

35

11. februāris 10.50

Magnetic soft matter

Andrejs Cēbers

Fizikas nodaļas Magnētisku mīkstu materiālu laboratorija

Programma

Tēzes

19

57

 no 13 dažādām valstīm

12. februāris 9.00

Cilvēka fizioloģija un uztvere

Gunta Krūmiņa un Gatis Ikaunieks

Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa

Programma

Tēzes

14

168

14. februāris 10.00

LU un LOOA klīniski praktiskā konference

Gunta Krūmiņa

Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa sadarbībā ar LOOA

Programma

Tēzes

10

219

18.februāris 16.30

Matemātiskā statistika

Jānis Valeinis

Matemātikas nodaļas Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorija

Programma

12

50

25.februāris 16.30

Diferenciālvienādojumi un diferenču vienādojumi

Uldis Strautiņš

Matemātikas nodaļa

Programma

Ieraksts

6

25

4.marts 16.30

Uz nestriktas loģikas balstītas matemātiskās struktūras: teorētiskie aspekti un pielietojumi

Svetlana Asmuss

Matemātikas nodaļa

Programma

6

24

11.marts 16.30

Diskrētā matemātika

Jānis Buls

Matemātikas nodaļa

Programma

6

25

18. marts 16.30

Modernā elementārā matemātika un matemātikas mācīšana

Maruta Avotiņa

A.Liepas Neklātienes matemātikas skola

Programma

Ieraksts

9

59

 


Par LU konferenci

2021. gadā LU konference norisināsies jau 79. reizi. Tā ir kļuvusi par neatņemamu LU zinātniskās dzīves sastāvdaļu, kas nes līdzi gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas. Jau ceturto gadu LU ikgadējā konference ir ieguvusi starptautisku mērogu, kļūstot par vietu, kur zinātnes sasniegumi tiek apspriesti gan ar vietējiem uzņēmējiem un dažādu tautsaimniecības nozaru līderiem, gan ar zinātniekiem no dažādām ārvalstu  zinātniskām institūcijām. LU 79. Starptautiskās zinātniskās konferences darbs 2021. gada janvārī–martā tiek organizēts 130 sekciju sēdēs pa zinātņu nozarēm, 12 prioritārām pētniecības tēmām un starpdisciplināri.

Tradicionāli konferenci ievadīja akadēmiskā plenārsēde ar LU goda biedra, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieka ar atbildību par ekonomiku, kas strādā cilvēku labā Valda Dombrovska referātu "Eiropas un Latvijas ekonomiskās attīstības perspektīvas Covid-19 pēckrīzes periodā un Eiropas finansējuma sniegtās iespējas".

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti.

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai fizikas un astronomijas un matemātikas zinātņu nozarēs.

Dalīties