Avots: https://astrobackyard.com/screen-calibration/

Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Fizikas nodaļa sadarbībā ar Latvijas Astronomijas biedrību (LAB) un Latvijas Fizikas skolotāju asociāciju (LFSA) piedāvā iespēju vidusskolēniem, skolotājiem un astronomijas interesentiem no 23. janvāra līdz 22. maijam piedalīties deviņu nodarbību ciklā "Astronomija vidusskolai". Nodarbību ciklu finansiāli atbalsta LU FMOF Fizikas nodaļas attīstības projekts, tehniski nodrošina LFSA.

“Astronomija vidusskolai” cikla nodarbības plānotas tiešsaistē Zoom platformā 1 - 3 reizes mēnesī sestdienās 4 x 40 minūtes. Katrā nodarbībā būs arī praktiskās aktivitātes. Tā kā ne vienmēr iespējams sestdienās ieplānot dalību nodarbībās, tiešsaistes nodarbības tiks ierakstītas un dalībniekiem būs iespēja tās noskatīties arī citā laikā. Interesentiem nav jāpiedalās visās nodarbībās – iespējams izvēlēties un noklausīties arī tikai atsevišķas nodarbības par interesējošo tēmu. Piedaloties tiešsaistē, būs iespēja uzdod jautājumus, bet jautājumus varēs uzdot arī forumā, jo pēc nodarbības visi nodarbību materiāli būs pieejami e-kursā vietnē.  

Nodarbības vadīs Dr.rer.nat. Dmitrijs Docenko, kurš bakalaura darbu izstrādājis LU Astronomijas institūtā, maģistra darbu Ventspils Starptautiskajā Radioastronomijas centrā, promocijas darbu Maksa Planka biedrības Astrofizikas institūtā Vācijā. Dmitrijs Docenko piedalās arī atklātās astronomijas olimpiādes organizēšanā. Nodarbībās arī tiks aicināti piedalīties vieslektori. Praktiskās aktivitātes organizēs LU FMOF docente Dr. phys. Inese Dudareva.

Skolēniem nodarbībās būs iespēja uzzināt atbildes uz sekojošiem ar astronomiju saistītiem jautājumiem: Kā astronomi nosaka zvaigznēm koordinātas? Kā rodas   dzīvo un mirst zvaigznes? Kas jāzina par lidojumiem kosmosā? Kādus signālus saņemam no kosmosa u.c. Dalībniekiem būs iespēja iemācīties lietot sakarības, kas saista dažādus lielumus astronomijā un, līdz ar to, iegūt pārliecību par saviem spēkiem un piedalīties astronomijas konkursos vai olimpiādē. Skolēni, kas piedalīsies visās nodarbībās, cikla noslēgumā saņems sertifikātu.

Skolotājiem nodarbības dos iespēju papildināt savas zināšanas astronomijas jautājumos, gūt metodiskās idejas aktivitātēm, kādas var realizēt ar skolēniem stundās (piemēram, piecās minūtēs uzņemt kāda debess objekta bildi, izmantojot robotisko teleskopu, izmantojot datorsimulācijas demonstrēt vai pētīt zvaigžņu evolūciju u.c.) Noklausoties pilnu nodarbību ciklu, iespējams saņemt 36 h skolotāju profesionālās pilnveides apliecību. 

Pirmā nodarbība par sfērisko astronomiju notiks 23. janvārī plkst. 10.00 - 13.30 tiešsaistē. Tajā varēs uzzināt atbildes uz tādiem jautājumiem kā: Kur astronomi reģistrē zvaigznes? Kas ir zvaigznāji? Ar ko zvaigžņu diennakts atšķiras no Saules diennakts? Kāpēc aptumsumi nenotiek katru mēnesi? Kāds ir laika vienādojums? u.c.

Pieteikties nodarbībai iespējams, aizpildot pieteikuma anketu

Saiti uz nodarbību Zoom dalībnieki saņems e-pastā iepriekšējās dienas pēcpusdienā. 

Piesakoties uz katru konkrēto nodarbību, jānorāda, vai piedalīsieties tiešsaistē sestdienā, vai apgūsiet to patstāvīgi līdz nākamajai tiešsaistes nodarbībai. Plānoto nodarbību tēmas un norises datumi: 

  • 23.01. Sfēriskā astronomija
  • 06.02. Astronomiskie instrumenti
  • 20.02. Debess mehānikas elementi
  • 27.02. Kosmonautika. Saules sistēma
  • 13.03. Saules sistēma. Astrofizikas pamati
  • 27.03. Astrofizikas pamati. Zvaigznes
  • 17.04. Zvaigznes
  • 08.05. Zvaigžņu sistēmas un galaktika
  • 22.05. Ārpusgalaktikas astronomija un kosmoloģija

Nodarbību materiāli un saite uz ierakstu būs pieejama e-kursā.Tie dalībnieki, kas iepriekš piedalījušies tiešsaistes olimpiādēs (skolēniem) vai reģistrējuši savus skolēnus olimpiādēm (skolotājiem), kursam piekļūt var ar to pašu lietotāju un paroli. Ja konts nav iepriekš izveidots, tad var veikt pašreģistrāciju, sekojot lapā atrodamām instrukcijām.

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai fizikas un astronomijas un matemātikas zinātnes nozarēs.

Dalīties

Saistītais saturs

Noskaties četras video lekcijas par debess mehānikas elementiem
23.02.2021.

Noskaties četras video lekcijas par debess mehānikas elementiem