Sestdien, 12. septembrī, pusklātienē LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā un pusattālināti Zomm un Youtube jauno 11. sezonu ar nodarbību par mākslīgo intelektu “Mašīnmācītāji” uzstāka Jauno fiziķu skola (JFS).

JFS 11. sezonas pirmās nodarbības tēma bija “Mašīnmācītāji”. Nodarbība pirmo reizi notika gan klātienē, gan tika translēta Zoom un Youtube platformās. Lekcijās dalībniekiem bija iespēja uzzināt, kas ir mašīnmācīšanās un kā dators spēj mācīties, kā arī aplūkot jau konkrētus paņēmienus un metodes, kas mūsdienās tiek plaši izmantotas. Nodarbības turpinājumā dalībieki uzzināja vairāk mašīnmācīšanās pielietojumiem fizikā un citviet.

Praktiskajā darbā jaunie fiziķi izveidoja savu mašīnmācīšanās modeli, kuru veiksmīgi uztrenēja uz treniņdatiem, lai vēlāk tas spētu sekmīgi izteikt prognozes uz vēl neredzētiem datiem. Nodarbības beigās notika Q&A sesija ar Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) prof. Vjačeslavu Kaščejevu, kurā neformālā gaisotnē dalībnieki uzzināja profesora domas par un ap fiziku.

JFS 12. Septembra nodarbību var noskatīties šeit.

Q&A sesiju ar profesoru Vjačeslavu Kaščejevu var noskatīties šiet.

Nākamā JFS nodarbība jau okotbrī! Sīkāk par JFS 11. sezonas norisi un laika plānojumu var lasīt Jauno Fiziķu skolas mājaslapā.

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti.

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un matemātikas nozarē, kā arī medicīniskās fizikas apakšnozarē.

Par Jauno fiziķu skolu.

Jauno Fiziķu skola ir bezmaksas nodarbības vidusskolēniem, kas norisinās reizi mēnesī Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultātē, dodot iespēju gan iepazīt fizikas teorētisko pusi, gan piedalīties eksperimentos, gan arī populārzinātniskā veidā padziļinot zināšanas par dažādām ar fiziku saistītām tēmām.

Dalīties