Konkursa kārtībā noskaidroti 36 spējīgākie Latvijas Universitātes (LU) vai citu vietējo augstskolu bakalaura studiju 1. kursa studenti, kuri 2020./2021. akad. gadā iegūs atbalstu – LU fonda administrētu stipendiju. To skaitā arī septiņi LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) studenti.

Pamatstudiju uzsākšana daudziem talantīgiem jauniešiem ir jo īpaši patīkams notikums, jo sekmīgākam studiju startam saņemta kāda no LU fonda mecenātu stipendijām – "Ceļamaize" (12), M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendija (15), Latgales "Ceļamaize" (2), Engures nov. pašvaldības stipendija (2), Jelgavas nov. pašvaldības stipendija (3) vai Salaspils nov. pašvaldības stipendija (2).

Šogad saņemts vislielākais pieteikums skaits pēdējos gados. No 116 jauniešiem 55 pretendenti tika aicināti uz nākamo atlases kārtu jeb klātienes interviju. Intervija izrādījās veiksmīga arī septiņiem LU FMOF studentiem.

Stipendijas saņēma četri bakalaura studiju programmas (BSP) “Fizika” 1. kursa studenti.

BSP Matemātika 1. kursa studenti:

PBSP Matemātiķis statistiķis 1. kursa studente Ginta Lazare saņēma mecenāta Pītera Aloiza Ragauša stipendiju Latgales “Ceļamaize”

Pilnu stipendiju sarakstu un sarakstu ar 2020./2021. akadēmiskā gada 1. kursa studentiem - stipendijas saņēmējiem, atradīsi LU fonda tīmekļa vietnē www.fonds.lv.


Ar lepnumu par izcilību! LU fonds pateicas mecenātiem par atbalstu un ieguldījumu Latvijas nākotnē un jauniešu izaugsmē, kā arī sveic stipendiju ieguvējiem un vēl panākumus turpmākajās gaitās! Paldies stipendiju komisijām par pašaizliedzīgo darbu, izvērtējot pieteikumus!


Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un matemātikas nozarē, kā arī medicīniskās fizikas apakšnozarē.

Dalīties