Augusta sākumā 94 gadu vecumā mūžībā devies ilggadējais Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) docents, fizikas doktors, kalnos kāpšanas un ceļošanas entuziansts, orientierists Egons Zablovskis.

Egons Zablovskis ir viens no pirmajiem LU Fizikas un matemātikas fakultātes (tagad  Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes) absolventiem pēc 2. pasaules kara. Ar fakultāti pieredzējušais fiziķis bijis saistīts arī turpmākos vairāk nekā 40 gadus, strādājot kā mācībspēks un mācot studentiem radiofiziku, radioelektroniku, elektrotehniku. Daļai studentu un kolēģu Egons Zablovskis būs palicis atmiņā arī kā kalnu tūrisma skolotājs un instruktors, ekspedīciju vadītājs.

Egons Zablovskis dzimis 1926. gada 2. martā Kurzemes jūras ziemeļu piekrastē, netālu no Ventspils – Jaunupē. Mācības uzsācis Ventas pagasta pamatskolā, vēlāk turpinājis Ventspils 1. vidusskolā, kuru absolvējis jau karam beidzoties. Aizraušanās ar dabaszinātnēm un kalniem sākusies jau skolas laikā, kad topošajam fiziķim īpaši labi padevusies fizika un ģeogrāfija.

1946. gadā Egons Zablovskis uzsāka fizikas studijas LU FMF (šobrīd LU FMOF).

Ceturtajā kursā E. Zablovskis tika nosūtīts praksē uz Rīgas Radio rūpnīcu. Tieši tas arī noteica jaunā speciālista izšķiršanos par labu radiofizikai. Ieguvis fiziķa kvalifikāciju, Egons Zablovskis sāka strādāt LU FMF (šobrīd LU FMOF) Eksperimentālās fizikas katedrā par asistentu, pasniedzot lekcijas par radiotehniku un elektrotehniku, kā arī vadot praktiskos un laboratoriju darbus. Paralēli studiju darbam, fiziķis nodarbojās ar pētniecību.

Asistents E. Zablovskis lasa lekciju radiotehnikâ 1950. gados.

Izglītošanos Egons Zablovskis turpināja, studējot aspirantūrā Sanktpētērburgā, kur pētīja pusvadītāju elektriskās un optiskās īpašības. Pēcāk atgriezies Rīga fiziķis sāka strādāt LU FMF (tagad LU FMOF) Tehniskās fizikas katedrā par pasniedzēju. Šajā laikā paralēli darbam LU viņš uzrakstīja disertāciju, kuru aizstāvēja Sanktērterburgā 1965. gadā, pēc tam Rīgā saņemot arī fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta grādu (vēlāk fizikas doktora zinātniskais grāds). Tas deva iespēju kļūt par vēlētu pasniedzēju Tehniskās fizikas katedrā LU FMF (tagad LU FMOF), bet nepilnus 10 gadus vēlāk – par docentu. Šajā amatā Zablovskis strādāja līdz pat 1994. gadam, kad devās pensijā un pilnībā pievērsās vaļaspriekiem – tūrismam un orientēšanās sportam.

Egons Zablovskis ir arī vairāku mācību grāmatu autors, studentu zinātnisko darbu tehniskajā fizikā vadītājs. Daudz rakstījis un publicējies, tajā skaitā izdevis grāmatas, arī par tūrisma un alpīnisma tematiku.

Jaunībā Egonu Zablovski īpaši aizrāvusi šaha spēle. Jau Ventspilī viņš kļuva par vietēja mēroga čempionu un aizraušanos nepameta arī uzsākot studijas LU.

Tomēr nenoliedzami Egona Zablovska lielākā kaislība visu mūžu bijusi kalni. Fiziķis organizējis LU darbinieku un studentu apmācības alpīnistu nometnēs Elbrusa nogāzēs. Tajās notikas nopietnas mācības un kalnos kāpšanas tehnikas apguves process. Vēlāk tika noorganizēta pirmā Latvijas alpiniāde Elbrusa augstākajā virsotnē.

1.att. Egons Zablovskis kādā no kalnu ceļojumiem.

2.att. Egons Zablovskis pie Bezingijas sienas Kaukāzā 1960.gadu vidū.

Kalnu tūrists un fiziķis bijis arī kaislīgs orientierists. Līdzīgi kā ar citiem hobijiem, arī aizraušanos ar orientēšanās sportu Zablovskis labprāt dalīja ar citiem LU kolēģiem un studentiem, organizējot pēckara Latvijā pirmās orientēšanās sacensības. 20. gadsmita 50. gadu beigās ar Egona Zablovska iesaisti iesākusies, orientēšanās kultūra Latvijā gadu gaitā ir attīstījusies un sasniegusi mūsdienu popularitāti. Arī pats aizsācējs vēl cienījamā vecumā labprāt sacensībās piedalījās, uzrādot savā vecuma grupā labus rezultātus. Par orientēšanos Egons. Zablovskis ir teicis: “Orientēšanās ir lietderīgs un skaists sports. Tā prasa būt gan fiziski stipram, gan attapīgam, paškritiskam un gudram. Tajā cilvēks necīnās ar cilvēku, bet ar dabas šķēršļiem un paša muļķību.”

Egons Zablovskis ar kundzi Asju, meitu Andru un mazmeitu Ilzi.

Studējot LU FMF (šobrīd LU FMOF) jaunais zinātnieks satika savu kursabiedreni Asju Cimermani, ar kuru pēdējā kursā apprecējās. Abiem piedzima meita Andra. Vēlāk Egons Zablovskis kļuva par vectēvu mazmeitām Lindai un Ilzei, bet vecvectēvu pieciem mazmazbērniem.

Atvadīšanās no Egona Zablovska notika 2020. gada 11. augustā Rīgas krematorijā.

 


Informācijas avots

                  

Dalīties