Ik gadu Latvijas Universitātes (LU) Studentu Servisu departamenta (SSD) Mobilitātes nodaļa veic ārvalstu apmaiņas studentu aptauju, kurā studenti vērtē savu studiju pieredzi LU, kā arī ir aicināti nominēt kādu mācībspēku titulam “Labākais mācībspēks LU”.­­

2019./2020. akadēmiskajā gadā visvairāk atzinības saņēmis LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Fizikas nodaļas lektors Andris Antuzevičs.

LU SSD veiktajā aptaujā, 2019./2020. akadēmiskajam gadam noslēdzoties,  piedalījās 224 respondenti. Jautājumā par “Labāko mācībspēku LU 2019./2020. akadēmiskajā gadā” fizikas doktors Andris Antuzevičs minēts visvairāk reižu. Pamatojot izvēli, kāds respondents minējis: “Visā astoņu gadu studiju pieredzē, Andris Antuzevičs ir vienīgais mācībspēks, ka man palīdzēja patiesi izprast fiziku.”

Atzinību guvušais lektors neslēpj, ka augsts novērtējums no studentu puses ir viens no lielākajiem komplimentiem, ko var saņemt pasniedzējs. ”Tas ir liels gandarījums, kas stimulēs pielikt vēl lielākas pūles studiju materiālu gatavošanā, mācību procesa organizešānā un komunkācijā ar studentiem, “ stāsta fiziķis.

Jautāts, kas, viņaprāt, varētu būt veicinājis studentus izvēlēties tieši viņu,  Andris skaidro: “Mācos no savas pieredzes. Atceroties pats savus relatīvi nesenos studiju gadus, redzu, ka galvenie faktori, kas uzrunā studentus, ir aizraujoša kursa tematika, padarīta darba sajūta pēc katras nodarbības un skaidra mācību satura un pārbaudes formu struktūra pozitīva vērtējuma iegūšanai." Fiziķis piebilst, ka tā arī cenšas organizēt studiju procesu un priecājas, ja tas uzrunā studentus.

Andris Antuzevičs arī saka paldies Fizikas nodaļas kolēģiem asociētajam profesoram Ģirtam Barinovam, lektorei Tijai Sīlei un pētniekam Jānim Šmitam par dalīšanos ar materiāliem, kas bijis sevišķi liels atbalsts, uzsākot docēt jaunu kursu.

LU FMOF lepojas un apsveic Andri Antuzeviču ar panākumiem!

Studiju pieredzi LU aptaujas dalībniekus aicināja novērtēt sekojošās  kategorijās: kursu piedāvājums, lekciju kvalitāte, pielietotā metodika, studiju vide, mācību materiālu pieejamība, sniegtais administratīvais LU pakalpojumu serviss.

Kopumā aptaujā studenti atzinīgi novērtējuši 49 LU mācībspēku darbu. Izcelto mācībspēku vidū ir arī Jevgenija Ņečajeva, Zanda Kalniņa-Lukaševiča, Jānis Supe, Jānis Priede, Leonardo Pataccini Alvarez, Annija Apsīte, Andrejs Cekuls, Jūlija Bulatova, Vadims Danovičs, Inese Vorončuka, Mārtiņš Zemītis, Kārlis Purmalis, Kristīne Bērziņa, Oļegs Krasnopjorovs, Inna Romānova, Juris Krūmiņš, Jūlija Žakemo, Jurģis Šķilters, Normunds Stivriņš, Kristīne Āboliņa, Evelīna Zilgalve, Jeļena Sevastjanova, Jeļena Marčenko, Anastasija Vedela, Dace Liepiņa, Valdis Muktupāvels, Alla Placinska, Che Junchi, Karīna Jermaka, Māra Neikena, Ilona Gorņeva, Giulio Lo BelloGareth Euan Hamilton, Daiga Rezevska, Arnis Buka, Vadims Mantrovs, Lauris Liepa, Anda Prikšāne, Juris Nikiforovs, Evija Latkovska, Ineta Helmane, Anita Auziņa, Mārtiņš Veide, Daunis Auers, Toms Rostoks, L. Dean, Inese Runce, Aivars Stranga.

Pamatojot izvēli, studenti minējuši mācībspēku augstās zināšanas, mūsdienīgās mācīšanas metodes, spēju motivēt un vienkāršiem vārdiem izskaidrot sarežģītas teorijas, kā arī spēju pielāgoties jaunajiem studiju apstākļiem COVID-19 ietekmē.

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti.

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un matemātikas nozarē, tajā skaitā medicīniskās fizikas apakšnozarē.

Dalīties