Otrdien, 31. martā, Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte (FMOF) piedāvā studētgribētājiem uzzināt visu par studiju iespējām fakultātē, noskatoties videoprezentācijas, iepazīstoties ar e-info materiāliem un uzdodot neskaidros jautājumus Facebook vai rakstot uz fmof@lu.lv.

Lai atvieglotu vidusskolēniem lēmumu par sev piemērotākās studiju programmas izvēli, LU FMOF piedāvā attālināti iepazīties ar fizikas, matemātikas un optometrijas studiju piedāvājumu Latvijas Universitātē.

Ir izveidota vietne ej.uz/atverFMOFdurvis, kur tiks apkopota:

 • Praktiska informācija par piedāvātajām studiju programmām;
 • Esošo bakalaura studentu pieredzes un iedvesmas videostāsti;
 • Fakultātes vadības - dekānu un trīs nodaļu vadītāju, videouzrunas;
 • Studentu videoprezentācija par studentu sadzīvi un iespējām FMOF;
 • Fotoekskursija par fakultātes telpām LU Zinātņu mājā;
 • E-informatīvie materiāli par:
  • Dabaszinātņu skolotāja studijām;
  • Uzņemšanas kārtību un noteikumiem;
  • Visām LU piedāvātajām bakalaura, maģistra un doktora studiju programmām;
  • Studijām tieši LU Dabaszinātņu un dzīvības zinātņu fakultātes;
 • Atbildes uz studētgribētāju JAUTĀJUMIEM.

Atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par studijām FMOF topošie studenti varēs noskaidrot:

Atbildes tiks apkopotas ej.uz/atverFMOFdurvis sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi, Fakultātes tīmekļa vietnē un nosūtītas jautātājam e-pastā / Facebook.

Vietnē ej.uz/atverFMOFdurvis informācija būs pieejama arī pēc 31. marta, dodot skolēniem iespēju iepazīties ar studijām FMOF jebkurā laikā.


Līdz ar ārkārtas situāciju valstī un koronavīrusa COVID-19 izplatīšanās riskiem, 25. martā plānotais LU Dabaszinātņu fakultāšu atvērtās durvju dienas klātienes pasākums tika atcelts. Ar studijām pārējās dabaszinātņu fakultātēs – Ķīmijas fakultātē, Bioloģijas fakultātē un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, studētgribētāji varēja iepazīties, uzdodot jautājumus fakultāšu Instagram kontos 24. un 25. martā.


Par studijām LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiskā pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai fizikas un matemātikas nozarē, tajā skaitā, medicīniskās fizikas apakšnozarē.

LU FMOF piedāvā studijas bakalaura studiju programmās Fizika, Matemātika, Matemātiķis statistiķis, Optometrija, maģistra studiju programmās Fizika, Matemātika un Optometrija, kā arī doktorantūras programmās Matemātika, Fizika, astronomija un mehānika.

Par Atvērto durvju dienu

Katru gadu pavasarī Atvērto durvju diena skolēniem dod iespēju tuvāk iepazīt lielāko augstskolu Latvijā – Latvijas Universitāti. Tā ir iespēja ne tikai iepazīt studiju vidi, bet arī uzdot sev interesējošos jautājumus un atrast piemērotāko studiju programmu.

Dalīties