Marta pirmajā sestdienā LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē (FMOF) notika  ikmēneša Jauno fiziķu skolas (JFS) nodarbība Materiālās vērtības  par materiāliem un to īpašībām.

Šoreiz nodarbībā Materiālas vērtības apmeklētāji uzzināja par dažādiem materiāliem un ar tiem saistītām īpašībām, piemēram, kas ir pjezoelektriskais efekts un kad tas mums ir lietderīgs. JFS apmeklētāji aplūkoja to, kā ogleklim ir ļoti dažāda uzvedība un kā oglekļa dažādās formas ir iespējams pakļaut.

Praktiskajā darbā jaunie fiziķi ar savām rokām mēģināja ietekmēt materiāla īpašības, lai padarītu to izturīgāk. No šokolādes gabaliņiem tika veidotas sijas, pēc tam mēģinot tās stiprināt. Padziļinātajā lekcijā ar skolēniem tikās JFS vadītāja Virgīnija Vītola, pastāstot par dažādiem kompozītmateriāliem, un kas jādara lai materiāli būtu efektīvāki savā pielietojumā.

Informācijai par nākamo Jauno fiziķu skolas nodarbību seko līdzi www.jfs.lu.lv un www.fmof.lu.lv, kā arī Jauno fiziķu skolas Facebook lapā un LU FMOF Facebook lapā.

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti.

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un matemātikas nozarē, tajā skaitā, medicīniskās fizikas apakšnozarē.

Par Jauno fiziķu skolu.

Jauno Fiziķu skola ir bezmaksas nodarbības vidusskolēniem, kas norisinās reizi mēnesī Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultātē, dodot iespēju gan iepazīt fizikas teorētisko pusi, gan piedalīties eksperimentos, gan arī populārzinātniskā veidā padziļinot zināšanas par dažādām ar fiziku saistītām tēmām.

Dalīties