Piektdien, 31. janvārī, Lielajā aulā notika Latvijas Universitātes (LU) darbinieku kopsapulce, kurā LU apbalvojumu  Gada darbinieks saņēma LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pētnieks un eksperts Dr.Phys. Artis Krūziņš.

Fizikas doktors Artis Krūziņš ir LU FMOF absolvents, kurš, papildus pētnieka pienākumiem Lāzeru centr,ā uzņēmies LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas saimnieka lomu, risinot visdažādākos tehniskos jautājumus, novēršot nepilnības un ieviešot uzlabojumus, rūpējoties par jaunās ēkas iemītnieku - LU darbinieku, studentu un viesu labsajūtu  un ērtībām.

Pieteikumu vērtēja apbalvošanas komisija, kuras sastāvā bija LU kanclere Ilze Kūka, LU Arodbiedrības organizācijas priekšsēdētāja Rasma Mozere, Personālvadības departamenta Sociālā dienesta vadītāja Astra Kravčenko, LU Studentu padomes biroja koordinētāja Aiva Staņēviča, Juridiskās fakultātes docente Diāna Apse un Zinātnes departamenta direktora vietniece, LU apbalvojuma Gada darbinieks 2018 saņēmēja Evija Rūsīte. Komisijas priekšsēdētājs - prorektors Valdis Segliņš.

LU apbalvojumam Gada darbinieks Arti nominēja LU FMOF dekāns Sandris Lācis, atsaucoties uz aicinājumu iesniegt darbinieka rīcības raksturojumu, izklāstot situāciju, kurā darbinieks ir pierādījis savu lojalitāti, atsaucību, atbildības sajūtu vai pienākuma apziņu pret darbu un Universitāti.

Ar aprakstu, kas uzrunāja komisijas locekļus un vedināja Gada darbinieka balvu par 2019. gadu piešķirt tieši Artim Krūziņam, var iepazīties raksta turpinājumā.

LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pētniekam un ekspertam, fizikas doktoram Artim Krūziņam aizgājušais gads bijis izaicinājumiem bagāts. Darba ikdienā tas piespēlējis neskaitāmas izdevības apliecināt savu lojalitāti, atsaucību, atbildības un pienākuma apziņu pret darbu Latvijas Universitātē un plašo kolēģu loku. Pateicoties darba uzsākšanai LU Akadēmiskā centra jaunatklātajā Zinātņu mājā, kurai Artis kļuvis par galveno saimnieku, pagājušajā gadā Arta kolēģu loks ir daudzkāršojies. Artis ir uzņēmies rūpes ne vien par esošajiem LU FMOF kolēģiem, bet arī jaunajā darba vietā blakus mītošo LU Medicīnas fakultāti, tās darbiniekiem un studentiem, un sešiem LU zinātniskajiem institūtiem.

Viņa atbildības lauks aptvēris visdažādākās jomas. Sākotnēji visai saspringtā režīmā organizēta pārvākšanās un iekārtošanās jaunajās telpās, meklēti radoši risinājumi un atbildes uz neskaitāmiem kolēģu jautājumiem, kas neizbēgami rodas tik nozīmīgu pārmaiņu priekšvakarā, jo īpaši, situācijā, kad jaunās celtnes pilnīgai pabeigšanai vēl nepieciešams laiks, bet studiju uzsākšanu atlikt nevar. Arī vēlāk,  kad dzīve Zinātņu mājā jau uzņēmusi pagriezienu, Artis turpinājis uzņemties atbildību un nepārtraukti novērst dažādas sīkas un nozīmīgākas nepilnības, arvien strādājot pie tā, lai LU kolēģu darba apstākļus Zinātņu mājā padarītu ērtākus un patīkamākus. Vienlaikus Artis veicinājis ēkas pieejamību viesiem, kas nereti izvēlējušies modernās telpas savu pasākumu organizēšanai. Gana uzmanības viņš veltījis arī mājas iemītnieku un viesu veiksmīgas līdzpastāvēšanas nodrošināšanai.

Jāpiemin arī Arta ieguldījums Akadēmiskā centra atpazīstamības veicināšanā, vadot ekskursijas skolēnu un citu viesu grupām, kurām, jāsaka godīgi, paveicies, jo neviens jaunuzcelto Zinātņu māju nepārzin tik labi kā Artis,  un zinošāka gida neatrast.

Artis nekad neatsaka palīdzību vai padomu! Arī situācijā, kad pilnīgi noteikti darba bijis vairāk nekā var izdarīt un reizēm nācies otrajā plānā atstāt personīgo dzīvi, saglabājis vieglu prātu un pozitīvu attieksmi, kas nereti uzmundrinājusi apkārtējos. Artis ir pozitīvs, saprotošs, pretimnākošs, izpalīdzīgs, radošs un, kā jau fiziķis, apveltīts ar loģisko domāšanu. Visas šīs īpašības palīdzējušas priekšzīmīgi pildīt uzliktos pienākumus un godam nopelnīt LU 2019. gada darbinieka nomināciju / godu.

LU FMOF sveic Arti Krūziņu, pateicas par ieguldīto enerģiju un padarīto darbu, kā arī novēl panākumus nākotnē!

Par LU apbalvojumu Gada darbinieks

Lai novērtētu un izteiktu pateicību tiem vispārējā personāla darbiniekiem, kuri ar savu darbu īpaši veicinājuši LU vērtību īstenošanos dzīvē un ieguvuši LU darbinieku un studentu atzinību par savu atsaucību, profesionalitāti, elastību un radošu pieeju ikdienas darbam, reizi gadā tiek piešķirts apbalvojums Gada darbinieks.  Uz to var pretendēt ikviens universitātes darbinieks, kurš neietilpst akadēmiskajā personālā un ir nostrādājis LU vismaz divus gadus. Pretendentus šim apbalvojumam nominē kolēģi.

Kā ierasts Gada darbinieka balvas saņēmējus paziņo un sveic pavasara semestra LU darbinieku sapulcē, kurā šo apbalvojumu laureātam pasniedz rektors.

 

Dalīties