Ar stāstu par jauno matemātiķi Reini Alksni, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Matemātikas nodaļas Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorija zinātnisko asistentu, turpinās trīs rakstu sērija par 2018. gada rudenī konkursa kārtā izvēlētiem maģistrantiem, kuriem FMOF sniedz finansiālu atbalstu ar mērķi veicināt zinātnisko darbību un atbalstīt studijas fakultātes studiju programmās.

2018. gada rudenī piedalījies konkursā un ieguvis FMOF apmaksāto pētnieka vietu maģistrantūras studentu iesaistei pētniecībā.

Konkursā varēja pieteikties visu FMOF nodaļu – Fizikas, Matemātikas un Optometrijas un redzes zinātnes – maģistra studiju programmas 1. kursa studenti. Izvēlētajiem studentiem gada garumā tiek nodrošināts finansiālais atbalsts pētniecības veikšanai. Rakstu sērijas mērķis ir vērst bakalaura studiju programmu pēdējo kursu studentu uzmanību uz FMOF piedāvāto atbalstu maģistrantu iesaistei pētniecībā. 

Matemātikas nodaļas 1. kursa maģistrantu vidū pārliecinošākais izrādījās Matemātikas maģistra studiju programmas 1. kursa students Reinis Alksnis, kurš konkursa rezultātā kļuva par LU Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorija zinātnisko asistentu.  Reinis izstrādā maģistra darbu par tēmu “Empīriskās ticamības metode vāji atkarīgiem datiem” profesora, Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorijas vadītāja, Jāņa Valeiņa vadībā. Tēmu Reinis izvēlējis vadītāja mudināts. Jaunais pētnieks uzsver, ka konkursa kārtā iegūtais finansiālais atbalsts dod iespēju mazāk uzmanības veltīt ikdienas rūpēm, bet  vairāk nodoties studijām un pētniecībai.

Matemātika nebūt nav bijis  Reiņa jau no bērnības izlolots sapnis. Jaunais pētnieks bērnībā sapņojis kļūt par arhitektu, vēlāk pamatskolā par futbolistu, bet vidusskolā – par ģitāristu. Kaislība uz ģitāras spēli saglabājusies vēl šodien, bet profesionālā jomā Reinis nu jau kādu laiku sevi velta matemātikai. Lai gan absolvējis Matemātikas bakalaura studiju programmu, par matemātiķi jaunais pētnieks sevi vēl nesauc, piebilstot, ka pagaidām esot tikai students.  Lai gan sākotnēji studijas uzsācis vēsturniekos (LU VFF), ātri vien sapratis, ka tas īsti neatbilst interesēm. Lēmumu stāties FMOF Matemātikas nodaļā, iespējams, Reinim palīdzējis pieņemt Islandē pavadītais gads, kur iegūta pieredze, strādājot atbildīgu un fiziski smagu darbu celtniecībā. Diezgan ātri sapratis, ka vēlas atgriezties Latvijā, Reinis nolēma atsākt studijas, bet šoreiz jau pavisam citā virzienā. “Kāpēc izvēlējos matemātiku tiešām nezinu. Negribēju mācīties nevienu konkrētu profesiju,” tā maģistrants komentē savu studiju izvēli, piebilstot, ka pēc vidusskolas beigšanas pieņēmis dažādus spontānus lēmumus, tāpēc viegli spēj iedomāties izšķiršanos par labu arī kādai citai profesijai un  darbības jomai. Brīvo laiku Reinis pavada radoši, pamatā to veltot ģitāras spēlei. Ja nespēlē pats, tad apmeklē koncertus, vasarā – mūzikas festivālus.

Lai labāk iepazītu jaunā pētnieku personību, lūk, atbildes uz pieciem ekspress jautājumiem:

Kas Tevi visvairāk pārsteidz?

Plakanās Zemes teorijas aktīvisti.

Vai esi laimīgs?

Neesmu.

Ar ko, tavuprāt, Tu padari pasauli labāku?

Manuprāt,  es pasauli labāku nepadaru, bet nu tas varētu būt mērķis uz ko tiekties.

Ko Tu visvairāk cieni apkārtējos cilvēkos?

Spēju būt atvērti domājošiem.

Kas ir labākā Tava rakstura īpašība?

Varu būt ļoti centīgs.

Par FMOF konkursu maģistrantūras 1. kursa studentiem.

FMOF vēlas atbalstīt spējīgu 1. kursa maģistrantūras studentu mācības fakultātes piedāvātajās studiju programmās un veicināt zinātnisko darbību FMOF pētniecības struktūrvienībās. Mērķa sasniegšanai 2018. gada rudenī izsludināja vakances uz trīs zinātniskā asistenta vietām, no kurām viena Fizikas nodaļā  Fizikas maģistra studiju programmas studentam, otra Matemātikas nodaļā Matemātikas maģistra studiju programmas studentam, bet trešā Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā Optometrijas profesionālā maģistra studiju programmas studentam. Konkursa kārtā izvēlētiem studentiem gada garumā tiek nodrošināts finansiālais atbalsts pētniecības veikšanai. Piedalīties aicināti kandidāti, kas ir iestājušies un sekmīgi studē atbilstošajā maģistra studiju programmā, kā arī veic vai veiks zinātnisko darbību kāda FMOF vadošā pētnieka vai pētnieka vadībā. Konkursu noslēdzošajā kārtā pretendenti uzstājās ar referātu zinātniskajam semināram par savu pieredzi un plānotajām studijām un pētniecisko darbību. Kandidātus izvērtē fakultātes komisija. Zinātniskais seminārs tiks plānots septembra otrajā pusē.

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti.

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un matemātikas nozarē, kā arī medicīniskās fizikas apakšnozarē.

Dalīties