Lai atbalstītu maģistrantūras studentu mācības LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) piedāvātajās studiju programmās un veicinātu zinātnisko darbību fakultātes pētniecības struktūrvienībās, 2018. gada rudenī FMOF izsludināja vakances uz trīs zinātniskā asistenta vietām. Trīs rakstu sērijā iepazīstināsim ar visiem trīs konkursu izturējušajiem zinātniskajiem asistentiem, iesākot ar stāstu par jauno fiziķi Jāni Užuli.

Konkursā varēja pieteikties visu FMOF nodaļu – Fizikas, Matemātikas un Optometrijas un redzes zinātnes – maģistra studiju programmas 1. kursa studenti. Izvēlētajiem studentiem gada garumā tiek nodrošināts finansiālais atbalsts pētniecības veikšanai. Rakstu sērijas mērķis ir vērst bakalaura studiju programmu pēdējo kursu studentu uzmanību uz FMOF piedāvāto atbalstu maģistrantu iesaistei pētniecībā. 

No pretendentiem fiziķiem pārliecinošākais izrādījās Fizikas maģistra studiju programmas 1. kursa students Jānis Užulis, kurš konkursa rezultātā kļuva par LU Magnētisku mīkstu materiālu laboratorijas zinātnisko asistentu. Jānis izstrādā maģistra darbu par tēmu “Paramagnētisku daļiņu struktūru veidošanās precesējošā laukā” pētnieka Jāņa Cīmura vadībā. Jānim pētnieka vietas finansiālais atbalsts devis iespēju un iedrošinājumu pēc iestāšanās maģistrantūrā mainīt pētniecības virzienu. Skaidrojot lēmumu pieteikties konkursā, jaunais fiziķis stāsta, ka Fizikas bakalaura studiju noslēguma darbu izstrādājis Cietvielu Fizikas institūtā. “Darbs institūtā bija eksperimentāls - datu iegūšana un apstrāde. Es gribēju mainīt pētniecības virzienu un vidi, izmēģināt spēkus teorētisku aprēķinu veikšanā, lai pēc maģistrantūras pabeigšanas būtu pārliecināts, kādā pētniecības jomā turpināt studijas doktorantūrā”.

Pētniecībā noder arī citās darbības jomās gūtās prasmes

Jāņa Užuļa pētniecības darba izvirzītais uzdevums ir veikt skaitliskus aprēķinus, modelējot paramagnētisku daļiņu kustību precesējošā magnētiskajā laukā. Sīkāk skaidrojot pētījuma tēmas būtību Jānis stāsta: “Darba vadītājs Jānis Cīmurs ir izstrādājis teoriju, kas nosaka, vai daļiņas veido ķēdes vai plaknes, atkarībā no lauka parametriem - precesijas leņķa un frekvences. Skaitliskie aprēķini šobrīd norāda, ka bez plakņu un ķēžu struktūrām var veidoties arī ķēdes plaknē.” Pētnieks arī norāda, ka darbs ir interesants, jo iegūtajos skaitliskajos rezultātos ir saskatāmas līdzības ar eksperimentu rezultātiem magnētiskos šķidrumos. Jānis cer, ka iegūtie skaitliskie aprēķini, kuru veikšanai pats programmējis īpašu datorprogrammu, palīdzēs izskaidrot kolēģu eksperimentāli iegūtos rezultātus.

Patiesa  interese par fiziku radusies tikai studiju procesā

Bērnībā jaunais fiziķis vēlējies kļūt par ugunsdzēsēju, pēc vidusskolas beigšanas vairāk nekā 10 gadus strādājis par servisa inženieri datortīklu uzņēmumā līdz 2015. gadā radusies vēlme iegūt augstāko izglītību. Izšķiršanos par labu fizikai, galvenokārt, noteikušas brīvās budžeta vietas. Interese par fiziku radusies jau vēlāk studēšanas procesā.  Jānis stāsta, ka pēc vairāk nekā 10  gadu pārtraukuma bijis interesanti atkal atcerēties matemātiku un to pielietot fizikā.  Taujāts par augstāko mērķi pētniecībā jaunais fiziķis vien nosaka: “Šobrīd - iegūt interesantus un vērtīgus rezultātus, bet laika gaitā būs jānosprauž jauni mērķi atkarībā no to sasniedzamības iespējām”.

Lai labāk iepazītu jaunā pētnieku personību, uzdodam sešus ekspress jautājumus.

Ar ko vēl nodarbojies ārpus pētniecības un studijām?

Audzinu 2 bērnus, viņi aizņem daudz laika. Patīk skriet pa mežu.

Kas Tevi motivē no rītiem celties?

Motivāciju celties nekad nav bijis jāmeklē, drīzāk grūtāk aiziet gulēt, kad jārisina kāds interesants uzdevums vai problēma.

Kā vislabprātāk pavadi brīvdienas?

Dažādu būvniecības projektu realizēšana, nākamais būs namiņš kokā.

Kas Tevi visvairāk pārsteidz?

Nav nekas tāds, kas mani nepārtraukti pārsteigtu, bet es jutos pārsteigts pēc  Vjačeslava Kaščejeva elementārdaļiņu standartmodeļa kursa, kurš mainīja manu uztveri par visumu.

Nosauc piecas lietas, bez kurām nevari iedomāties savu ikdienu.

Gravitācija, gaisma, siltums, ūdens, gaiss.

Kas ir radošākais tavā profesijā?

Atrast īsto pieeju problēmas risinājumam, kas ietver sevī modeļa izveidi un tuvinājumu izvēli.

Par FMOF konkursu maģistrantūras 1. kursa studentiem.

FMOF vēlas atbalstīt spējīgu 1. kursa maģistrantūras studentu mācības fakultātes piedāvātajās studiju programmās un veicināt zinātnisko darbību FMOF pētniecības struktūrvienībās. Mērķa sasniegšanai 2018. gada rudenī izsludināja vakances uz trīs zinātniskā asistenta vietām, no kurām viena Fizikas nodaļā  Fizikas maģistra studiju programmas studentam, otra Matemātikas nodaļā Matemātikas maģistra studiju programmas studentam, bet trešā Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā Optometrijas profesionālā maģistra studiju programmas studentam. Konkursa kārtā izvēlētiem studentiem gada garumā tiek nodrošināts finansiālais atbalsts pētniecības veikšanai. Piedalīties aicināti kandidāti, kas ir iestājušies un sekmīgi studē atbilstošajā maģistra studiju programmā, kā arī veic vai veiks zinātnisko darbību kāda FMOF vadošā pētnieka vai pētnieka vadībā. Konkursu noslēdzošajā kārtā pretendenti uzstājās ar referātu zinātniskajam semināram par savu pieredzi un plānotajām studijām un pētniecisko darbību. Kandidātus izvērtē fakultātes komisija. Zinātniskais seminārs tiks plānots septembra otrajā pusē.

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti.

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un matemātikas nozarē, kā arī medicīniskās fizikas apakšnozarē.

Dalīties