Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls 2017. gada 20. oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības krusta IV šķiru Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes pensionētajam profesoram Jurim Miķelsonam. Atzinības krusts prof. Jurim Miķelsonam tiks pasniegts par pusgadsimta ilgu uzticīgu kalpošanu Latvijas valsts idejai, mūžilgu ieguldījumu augstākās izglītības un zinātnes, informācijas tehnoloģiju praktiskas izmantošanas, kā arī sabiedrības attīstības jomā.

Kā norāda apbalvojuma ierosinātāji: “Ja būtu jāraksturo īsi, Juris Miķelsons ir caurcaurēm Latvijas patriots, ar apbrīnojamu enerģiju allaž ķēries pie dažkārt pat šķietami nepaveicamiem darbiem un tos paveicis.

Atgriezies no izsūtījuma Tālajos Austrumos, izaudzinājis sešus bērnus, tostarp četrus savējos, vēl padomju laikos aizstāvējis fizikas un matemātikas kandidāta disertāciju, nodibinājis un vadījis Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedru, izstrādājis un ieviesis automatizētu uzdevumu izpildes kontroles sistēmu Rīgas izpildkomitejās, izveidojis mācību skaitļošanas centru LVU.

Latvijai atgūstot neatkarību, Juris Miķelsons bijis viens no Latvijas Zemnieku savienības atjaunotājiem. Kā šīs partijas deputāts Rīgas Domē, sekmīgi vadījis jaunatnes, izglītības un sporta komiteju. Iniciējis Rīgas piedalīšanos un bijis tās pārstāvis starptautiskajā projektā „Global Cities Dialogue”, bijis viens no leģendārā desmitnieka, kas sarakstīja Latvijas nacionālo programmu “Informātika” un veicināja tās apstiprināšanu valdībā un īstenošanu.

Juris Miķelsons allaž bijis vērsts uz palīdzību cilvēkiem, viņa enerģija kūsāt kūsāja, un šķita, ka tās nekad nepietrūks. Un tā arī būtu, ja ne pēkšņa slimība, kas piebremzēja skrējienu.”

Atzinības krusts (Croix de la reconnaissance), kas dibināts 1710. gadā Liepājā, Latvijas Republikā nodibināts 1938. gadā par piemiņu Kurzemes un Zemgales hercogistes slavas laikiem un atjaunots ar Valsts apbalvojumu likumu 2004. gadā. Ar Atzinības krustu apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā. Par nopelniem uzskatāma uzticīga un uzcītīga kalpošana valsts vai pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un godīga darba izpilde, ikviena sabiedriska kalpošana, tautas gara, pašdarbības un saimniecisko spēku attīstīšana.

Valsts apbalvojumus prezidents Raimonds Vējonis svinīgi pasniegs 18. novembrī.

Ordeņu kapitula paziņojums Nr. 8

Dalīties