LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Jānis Cīmurs


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Lektors

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fizikas nodaļa
Teorētiskās fizikas katedra
Pētnieks (Dr.)
Lektors

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 530b. telpa

E-pasts: janis.cimurs@lu.lv

Prombūtne: 17.06.2020 - 30.06.2020