LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Maruta Avotiņa


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Matemātikas nodaļa
A. Liepas Neklātienes matemātikas skola
Centra vadītājs
Pētnieks

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Matemātikas nodaļa
Vispārīgās matemātikas katedra
Lektors

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Lektors

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 531. telpa
Tālrunis: 67033845

E-pasts: maruta.avotina@lu.lv