LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Austris Akmentiņš


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fizikas nodaļa
Teorētiskās fizikas katedra
Zinātniskais asistents

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 530c. telpa

E-pasts: austris.akmentins@lu.lv