LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Dārta Antāne


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fizikas nodaļa
Vecākais metodiķis

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fizikas nodaļa
Teorētiskās fizikas katedra
Projekta vadītāja asistents

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 516a. telpa
Tālrunis: 67033838

E-pasts: darta.antane@lu.lv