LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Sandris Lācis


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fakultātes dekāns

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fizikas nodaļa
Studiju programmas direktors

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fizikas nodaļa
Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedra
Asociētais profesors

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 510. telpa
Tālrunis: 67033836

E-pasts: sandris.lacis@lu.lv

Prombūtne: 05.07.2021 - 29.08.2021