LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Mārcis Auziņš


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fizikas nodaļa
Studiju programmas direktors

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fizikas nodaļa
Eksperimentālās fizikas katedra
Fakultātes katedras vadītājs
Profesors

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Lāzeru centrs
Centra vadītājs

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 518. telpa

E-pasts: marcis.auzins@lu.lv

Prombūtne: 01.10.2021 - 28.10.2021

Konsultācijas: Katru nedēļu trešdienās no 13:00 līdz 15:00, Jelgavas iela 3, 518. kabinets . Pieteikties ieprieksš e-pastā marcis.auzins@lu.lv

Profesora Mārča Auziņa 
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)


Dzimis

 

1956. gadā, Rīgā

Ģimenes stāvoklis

Precējies, divas meitas

Izglītība

1988 – pēcdoktora studijas Rietumu Ontario Universitātē, Kanāda

1986–1987 – pēcdoktora studijas Pekinas Universitātē, ĶTR

1974–1979 – studijas LU Fizikas un matemātikas fakultātē

1963 – 1974 – mācības Rīgas 49. vidusskolā

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

1998 – LZA īstenais loceklis

1997 – Profesora nosaukums;  Latvijas Universitāte

1995 – Dr. habil. phys.; Latvijas Universitāte

1992 – Dr. phys. – nostrificēts; Latvijas Universitāte

1986 – Docenta nosaukums

1986 – Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts, Ļeņingradas Valsts universitāte

 

Nodarbošanās

2007–2015

Latvijas Universitātes rektors

 

2005

Millera viesprofesors Kalifornijas Universitātē, Berklija, ASV

 

2002–2007

LU Fizikas un matemātikas fakultātes dekāns

 

1998–2007

Latvijas Universitātes Senāta priekšsēdētājs

 

1998–2003

LU Fizikas un matemātikas fakultātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta direktors

 

1998

Viesprofesors, Oklahomas Universitāte, ASV

 

1997–2002

LU Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļas vadītājs

 

1996–1997

Viespētnieks starptautiskā pētījumu programmā „Orientētu molekulu mijiedarbība”, Bīlefelde, Vācija

 

1996

Karaliskās biedrības viesprofesors Saseksas Universitātē, Lielbritānija

 

1995–

Profesors LU Fizikas un matemātikas fakultātē

 

1994–

LU Fizikas un matemātikas fakultātes Eksperimentālās fizikas katedras vadītājs

 

1973–1995

Laborants, inženieris, lektors, docents LVU Fizikas un matemātikas fakultātē

Zinātniskā kvalifikācija

Zinātniskās publikācijas [izdevumos, kuri iekļauti LZP apstiprinātajā vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā]

Monogrāfijas

Optically polarized atoms: understanding light-atom interactions
Marcis Auzinsh, Dmitry Budker, and Simon M. Rochester
Oxford University Press, 2010, 380 pages
(ISBN-10: 0199565120; ISBN-13: 978-0199565122

Optical Polarization of Molecules
Marcis Auzinsh, Ruvin Ferber
Cambridge University Press, 2005 (first edition 1995), 322 pages
(ISBN-10: 0521673445 | ISBN-13: 9780521673440)

Daži pēdējo gadu nozīmīgākie raksti zinātniskos žurnālos

1. M. Auzinsh, R. Ferber, F. Gahbauer, A. Jarmola, L. Kalvans, A. Atvars. Cascade coherence transfer andmagneto-optical resonances at 455 nm excitation of cesium. Optics Communications (2011) (in press)

2. M. Auzinsh, R. Ferber,  F. Gahbauer, A. Jarmola, L. Kalvans,  A. Papoyan, D. Sarkisyan.Nonlinear magneto-optical resonances at D1 excitation of 85Rb and 87Rb in an extremely thin cell. Physical Review A 81, 033408 (2010), 10 pages

3. V. M. Acosta, A. Jarmola, D. Windes, E. Corsini, M. P. Ledbetter, T. Karaulanov, M. Auzinsh, S. A. Rangwala, D. F. Jackson Kimball and D. Budker. Rubidium dimers in paraffin-coated cells. New Journal of Physics 12 (2010) 083054

4. M. Auzinsh, E. I. Dashevskaya, I. Litvin, E. E. Nikitin and J. Troe. Lambda-Doubling Spectroscopy in the Low-Temperature Capture of NO(X2Π1/2) in Low Rotational States by C+ Ions. The Journal of Chemical Physics, 014304 (10 pages), 2009

5. M. Auzinsh, R. Ferber, F. Gahbauer, A. Jarmola, L. Kalvans. Detailed studies of non-linear magneto-optical resonances at D1 excitation of Rb-85 and Rb-87 for partially resolved hyperfine F-levels. Phys. Rev. A, vol. 79, 053404 (pages) (2009); arXiv:0903.0524v1 Atomic Physics (physics.atom-ph)

Visas publikācijas - http://blogi.lu.lv/mauzins/

Monogrāfijas 2

Raksti zinātniskos žurnālos 108 (no tiem Tomson Routers SCI Web of Konwledge datubāzē iekļauti 86)

Konferenču tēzes 139

LZP un citu Latvijas pētījumu un projektu vadība vai līdzdalība to īstenošanā

1. Advanced Artwork Restoration and Conservation Methods using Laser Technology. LR Izglītības un zinātnes ministrija, 2000–2006

2. LZP grants 05.1865: Koherenti procesi atomu un molekulu ierosmē ar lāzera starojumu (vadītājs)

3. Coherent control of molecular processes for applications in pharmaceutical and chemcal production. LR Izglītības un zinātnes ministrija, 2004–2005

4. LU projekts 2008–ZP/4: Leņķiskā momenta stāvokļa kvantu tomogrāfija optoelektronikas ierīču projektēšanai (vadītājs)

5. NATO sadarbības projekts:  Ķīmisko vielu noteikšana, manipulējot ar lāzera starojumu gāzes jonizāciju (līdzvadītājs)

6. Nanosize materials for photonics and optoelectronics based on a alkali metal vapour, European Regional Development Foundation, 2006–2008 (koordinators)

7. LZP grants 09.1196: Magnetooptiskie efekti sārmu metālu gāzē, 2009

8. LZP grants 09.1567: Sārmu metālu atomu un molekulu mijiedarbība ar lāzera starojumu ārējo lauku klātbūtnē, 2010, 2011

Starptautiski finansētu pētījumu projektu vadība vai līdzdalība to īstenošanā

 1. Institute of Atomic Physics and Spectroscopy - Centre of Excellence for Basic Research in Nanoscale Physics and Applications. European Commission, Competitive and sustainable growth (2002–2005), contract number G1MA-CT-2002-04063
 2. Study and application of high-order atomic and molecular polarization moments. NATO Collaborative Linkage grant with University of California, Berkeley (USA) and Jagelonian University, Krakow (Poland) (2003–2005)
 3. COST action G7: Advanced Artwork Restoration and Conservation Methods Using Laser Technologies (2000–2006)
 4. State-to-state energy transfer between ultracold H2S molecules. NATO Collaborative Linkage grant with University of Oklahoma (USA) and Israel Institute of Technology  Technion (Israel)  (2002–2004)
 5. Sensitive detection of Chemical Agents by Laser Manipulation of Ionization in Gases. Reintegration grant for Dr. A. Ekers, NATO Collaborative programme (2004–2007)
 6. Study of atomic vapor layers of nanometric thickness and atom-surface interaction. INTAS project for South Caucasian Republics - coordinator Prof. Stefka Cartaleva, Bulgaria (2007–2008), contract number INTAS Project: 06-1000017-9001
 7. Development of new atomic clocks using coherent population trapping resonances excited by an optical frequency comb. INTAS project for pace Technologies with CNES (Centre National dEtudes spatiales) and NSAU (National Space Agency of Ukraine), contract number INTAS Project: 06-1000024-9075. Projekta vadītājs Prof. Marcis Auzinsh (2007–2008)
 8. Nanosize materials for photonics and optoelectronics based on a alkali metal vapour. European Regional Development Foundation (2006–2008). Contract number VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./00035/018. Projekta vadītājs Prof. Marcis Auzinsh.
 9. Novel magntic sensors and techniques for security applications. NATO Science for Peace projects, Ref. No. CBP.MD.SFP 983932. Projekta vadītājs Prof. Marcis Auzinsh (2011–2013)
 10. ES 7. Ietvarprogrammas projekts COLIMA - Coherent manipulation of light and matter via interferences of laser-dressed states. Projekta vadītājs Prof. Mārcis Auziņš (2011 – 2013)

Pedagoģiskā kvalifikācija

Doktorantu darba vadība (kopš 2004. gada):

1. Kaspars Blušs. Zēmana koherenču kustības vienādojumi atomu un starojuma mijiedarbības analīzei. Darbs aizstāvēts 2004. gadā.

2. Kaspars Mičulis. Stohastiskā dinamika, jonizācija, un starojuma enerģijas pārnese optiski ierosinātās sārmu metālu gāzēs. Darbs aizstāvēts 2006. gadā.

3. Aigars Atvars. Sārmu metāla tvaiku ierosme ar lāzeru ārējā elektriskā vai magnētiskā lauka klātbūtni. Darbs aizstāvēts 2008. gadā.

4. Linards Kalvāns. Līmeņu krustošanās signālu īpatnību modelēšana sārmu metālu tvaikos. Darbs aizstāvēts 2011. gadā.

Lekciju un semināru vadība

Studiju kursi:  Fizikas bakalaura programma:

 • Kvantu fizika (Fizi4008)
 • Atomi ārējos laukos (Fizi4012)
 • Specseminārs I (Fizi5035)
 • Specseminārs II (Fizi5034)
 • Specseminārs III (Fizi6011)
 • Mūsdienu kvantu fizikas problēmas (Fizi6010)
 • Kvantu fizikas paradoksi (Fizi4287)

Zinātnisko un akadēmisko vai koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā

 • LU Fizikas Profesoru padomes priekšsēdētājs
 • LZA Senāta loceklis
 • LU Senāta loceklis
 • Fizikas, astronomijas un mehānikas doktora studiju programmas direktors
 • Promocijas padomes loceklis
 • LR Prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas loceklis

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā

Central European Journal of Physics  – redaktors

Starptautisko zinātnisko vai akadēmisko nozaru apvienību vadība vai līdzdalība to darbībā

 • Eiropas Fizikas biedrības (European Physical Society) Izpildkomitejas loceklis
 • Amerikas Fizikas biedrības (American Physics Society) biedrs
 • Apvienotās Karalistes Fizikas institūta (Institute of Physics – Fizikas biedrības) biedrs
 • UNESCO Nacionālā komitejas loceklis
 
2011. gada 20. aprīlī
 Mārcis Auziņš