LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Karlīna Mackēviča


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Ārējo sakaru koordinētājs
Dekāna asistents

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 509. telpa

E-pasts: karlina.mackevica@lu.lv

Prombūtne: 26.07.2021 - 08.08.2021