LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Tija Sīle


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Lektors

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fizikas nodaļa
Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedra
Lektors

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Skaitliskās modelēšanas institūts
Vadošais pētnieks

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 526. telpa

E-pasts: tija.sile@lu.lv

Prombūtne: 22.06.2020 - 05.07.2020