LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Tija Sīle


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fizikas nodaļa
Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedra
Docents
Fakultātes katedras vadītājs

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Skaitliskās modelēšanas institūts
Vadošais pētnieks

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 526. telpa

E-pasts: tija.sile@lu.lv

Prombūtne: 20.10.2021 - 25.10.2021

Konsultācijas: Katru nedēļu ceturtdienās no 11:00 līdz , 526. telpa