LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Vjačeslavs Kaščejevs


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Profesors

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fizikas nodaļa
Teorētiskās fizikas katedra
Profesors
Vadošais pētnieks

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 517. telpa

E-pasts: vjaceslavs.kascejevs@lu.lv

Prombūtne: 30.06.2020 - 05.09.2020

Vyacheslavs Kashcheyevs, Ph.D.

Research profile:

 

Publication list and bibliometry:

 

Studiju kursi:

 

Sabiedriskās aktitivātes: