LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Madara Ziņģe


Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorija
Pētnieks

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fakultātes sekretārs

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 509. telpa

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 647. telpa

E-pasts: madara.zinge@lu.lv