LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Madara Ziņģe


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Iepirkumu speciālists

Adrese: Jelgavas iela 3 - ZM - 003
Telpa: 516a. telpa

E-pasts: madara.zinge@lu.lv

Prombūtne: 15.01.2024 - 24.03.2024