LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Guntars Kitenbergs


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fakultātes nodaļas vadītājs

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fizikas nodaļa
Fakultātes nodaļas vadītājs

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fizikas nodaļa
Teorētiskās fizikas katedra
Vadošais pētnieks

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 513. telpa

E-pasts: guntars.kitenbergs@lu.lv

Prombūtne: 20.07.2020 - 16.08.2020

Lab web page / Laboratorijas mājas lapa: https://mmml.lu.lv/
Personal web page / Personīgā mājas lapa: https://sites.google.com/site/gkitenbergs/
 
You can also find me / Jūs varat mani atrast arī: