LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Reinis Alksnis


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Matemātikas nodaļa
Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorija
Zinātniskais asistents

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 723. telpa

E-pasts: reinis.alksnis@lu.lv