LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Baiba Āboltiņa


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Matemātikas nodaļa
Vispārīgās matemātikas katedra
Lektors

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Lektors

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 727. telpa

E-pasts: baiba.aboltina@lu.lv