Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Domes sastāvs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.06.2018

Akadēmiskais personāls:

1.       Svetlana Asmuss, profesore;

2.       Maruta Avotiņa, lektore;

3.       Raivis Bēts, lektors;

4.       Inese Bula, profesore;

5.       Pēteris Cikmačs, docents;

6.       Ruvins Ferbers, profesors;

7.       Gatis Ikaunieks, docents;

8.       Andris Jakovičs, vadošais pētnieks;

9.       Evita Kassaliete, docente;

10.    Guntars Kitenbergs, vadošais pētnieks;

11.    Gunta Krūmiņa, profesore;

12.    Māris Ozoliņš, profesors;

13.    Anete Petrova, lektore;

14.    Uldis Rogulis, profesors;

15.    Tija Sīle, pētniece;

16.    Aiga Švede, docente;

17.    Ingrīda Uļjane, asociētā profesore;

18.    Jānis Valeinis, asociētais profesors;

19.    Jānis Virbulis, vadošais pētnieks;

Vispārīgais personāls:

1.       Līga Užule, izpilddirektora vietniece;

2.       Madara Ziņģe, fakultātes sekretāre;

Studējošo pārstāvji:

1.       Elīna Fridvalde;

2.       Dace Gaile;

3.       Līva Elizabete Liepiņa;

4.       Laura Orliņa;

5.       Guna Brenda Pogule;

6.       Daniela Reihenbaha.

 

 

Domes vadība:

S.Asmuss - Domes priekšsēdētāja
A.Švede - Domes priekšsēdētājas vietniece
M.Ziņģe - Domes sekretāre