Virtuālie modeļi ilgtspējīgai un drošai dzīves videi

Digital twins for sustainable and safe living environment

Valoda: Latviešu

Vadītājs: vad.pētn. Vadims Geža

Norise: 27.01.2023. no 13.00 līdz 17.00, Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (LVM telpās)

https://conferences.lu.lv/e/SMI