24. novembrī plkst. 16:30, LU Dabas mājā Jelgavas ielā 1 223. telpā notiks Redzes zinātnes doktorantūras skolas nodarbība. Nodarbības tēma "Attālinātā mācīšanās: priekšrocības un trūkumi", kuru vadīs Dr.psych., Dr.paed., Mg.math. Mārtiņš Veide (Latvijas Universitāte). 

Neatkarīgi no tā, vai mācīšanās tiek definēta kā uzvedības potenciāla izmaiņas, kā zināšanu, sapratnes vai prasmju attīstīšanās, vai kā attieksmes veidošanās un pārmaiņas, tā ir saistīta ar pieredzi. Tādējādi, izvērtējot attālinātās mācīšanās priekšrocības un trūkumus, ir jēgpilni pievērst uzmanību tam, kāda pieredze tiek iegūta šādā procesā. Kā arī ievērot, kā tikšanās “neklātienē” ir radusies un attīstījusies vēsturiskā laikaposmā, kas ievērojami pārsniedz pēdējos pāris gadus.

Nodarbībai var pieteikties: https://ej.uz/redzeszinatne24112022 

Pieslēgties varēs arī tiešsaitē BiggBlueButton vidē: https://bbb.lu.lv/b/dac-uf8-8cr-efm