Nāc studēt LU Fizikas, matemātikas un opotmetrijas fakultātē

Latvijas Universitāte ir vienīgā augstskola Latvijā, kur ir pilnvērtīgas fizikas studiju programmas visos trīs līmeņos. Jau kopš pirmā kursa studenti tiek iesaistīti pētniecībā. Arī matemātikas studiju programmās iespējams mācīties no labākajiem Latvijas speciālistiem, turklāt tikai Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte piedāvā tik plašu un daudzveidīgu pētniecisko bāzi studentiem. Optometrijas studijas pavērs durvis uz plašo medicīnas un dabaszinātņu pasauli.