Nāc studēt LU Fizikas, matemātikas un opotmetrijas fakultātē

Latvijas Universitāte ir vienīgā augstskola Latvijā, kur ir pilnvērtīgas fizikas studiju programmas visos trīs līmeņos. Jau kopš pirmā kursa studenti tiek iesaistīti pētniecībā. Arī matemātikas studiju programmās iespējams mācīties no labākajiem Latvijas speciālistiem, turklāt tikai Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte piedāvā tik plašu un daudzveidīgu pētniecisko bāzi studentiem. Optometrijas studijas pavērs durvis uz plašo medicīnas un dabaszinātņu pasauli.

Reģistrēšanās - līgumu slēgšana klātienē studijām BAKALAURA studiju programmās

Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Zinātņu mājā, 509. telpā 5. stāvā

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

  • 19.07. 10.00 - 17.00 
  • 20.07. 10.00 - 15.30

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 2. kārtā

  • 21.07. 10.00 - 18.00
  • 22.07. 10.00 - 16.00
  • 23.07. 10.00 - 13.00

Reģistrēties studijām pretendents var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.


Reģistrēšanās - līgumu slēgšana elektroniski studijām BAKALAURA studiju programmās 

Pretendentiem, kuriem ir elektroniskais paraksts eParaksts Mobile, būs iespēja reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.


Vairāk informācijas par uzņemšanu pamatstudijās

 

Reģistrācija un līgumu slēgšana klātienē studijām MAĢISTRA studiju programmās

Latvijas Universitātes  Akadēmiskā centra Zinātņu māja Jelgavas ielā 3, 509. telpā 5. stāvā

19.07. 13.00 – 17.00
21.07. 09.00 – 18.00
23.07. 09.00 – 12.00


Reģistrācija un līgumu slēgšana studijām MAĢISTRA studiju programmās elektroniski

Pretendentiem, kuriem ir elektroniskais paraksts eParaksts Mobile, būs iespēja reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.


Vairāk informācijas par uzņemšanu maģistrantūrā

Bakalaura studiju programmas (pieejamo budžeta un maksas studiju vietu skaits tiks precizēts)

Fizika  Matemātika  Matemātiķis statistiķis  Optometrija 


Maģistra studiju programmas (pieejamo budžeta un maksas studiju vietu skaits tiks precizēts)

Fizika  Matemātika  Optometrija (pieejamas tikai maksas studiju vietas)


Pieteikšanās studijām elektroniski:

27.07 - 31.08. aizpildot e-veidlapu www.lu.lv


Pieteikšanās studijām klātienē:
Latvijas Universitātes  Akadēmiskā centra Zinātņu mājā Jelgavas ielā 3, 509. telpā 5. stāvā

30.08. 10.00 – 16.00
31.08. 10.00 – 16.00
02.09. 13.00 – 18.00


Reģistrācija un līgumu slēgšana klātienē

Latvijas Universitātes  Akadēmiskā centra Zinātņu māja Jelgavas ielā 3, 509. telpā 5. stāvā

03.09. 10.00 - 16.00


Vairāk par uzņemšanas procesu un iesniedzamajiem dokumentiem

 


Pieteikšanās klātienē studijām FMOF doktorantūrā:

23. 08. - 3. 09. 9.00 - 12.30  / 13.00 - 16.00 LU galvenajā ēkā,  Raiņa. bulvārī 19, 144. kabinetā

Pieteikšanās elektroniski studijām FMOF doktorantūrā:

Iesniedzamos dokumentus ieskenētus jānosūta uz ilze.danusevica@lu.lv. E-pastam jāpievieno apliecinājums par nosūtītajiem dokumentiem un  reģistrācijas maksas veikšanu.

Vairāk par pieteikšanos:  67033966 vai ilze.danusevica@lu.lv.


Iestājpārrunas studijām FMOF doktorantūrā:

(datums un laiks tiks precizēts) Doktora studiju programmai Dabaszinātnes: Fizika, astronomija un mehānika LU AC Zinātņu mājā Jelgavas ielā 3, (telpa tiks precizēta)

(datums un laiks tiks precizēts) Doktora studiju programmai Matemātika LU AC Zinātņu mājā Jelgavas ielā 3, (telpa tiks precizēta)


Rezultātu paziņošana studijām FMOF doktorantūrā:

Rezultātu paziņošana FMOF doktora studiju programmām notiks (datums un laiks tiks precizēts).

Reģistrēšanās studijām notiks no 20. līdz 24. septembrim Raiņa bulvārī 19, 114. kabinetā.


Vairāk informācijas par uzņemšanu doktorantūrā

 

 


VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR LU FMOF STUDIJU PROGRAMMĀM: