Nāc studēt LU Fizikas, matemātikas un opotmetrijas fakultātē

Latvijas Universitāte ir vienīgā augstskola Latvijā, kur ir pilnvērtīgas fizikas studiju programmas visos trīs līmeņos. Jau kopš pirmā kursa studenti tiek iesaistīti pētniecībā. Arī matemātikas studiju programmās iespējams mācīties no labākajiem Latvijas speciālistiem, turklāt tikai Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte piedāvā tik plašu un daudzveidīgu pētniecisko bāzi studentiem. Optometrijas studijas pavērs durvis uz plašo medicīnas un dabaszinātņu pasauli.


Pieteikšanās elektroniski studijām BAKALAURA līmeņa studijās
5. - 18. jūlijs
Latvijas valsts portālā www.latvija.lv


Pieteikšanās un elektroniskā pieteikuma apstiprināšana klātienē studijām BAKALAURA līmeņa studijās
Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19
Pieteikties: 5. - 18. jūlijs plkst. 16.00
Apstiprināt: 12. - 18. jūlijs


Reģistrēšanās un līgumu slēgšana elektroniski studijām BAKALAURA līmeņa studijās 

25.07. - 29.07.

Pretendentiem, kuriem ir elektroniskais paraksts eParaksts Mobile, būs iespēja reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.


Reģistrēšanās un līgumu slēgšana klātienē studijām BAKALAURA līmeņa studijās

Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs, Zinātņu māja, Jelgavas ielā 3, 509. telpā 5. stāvā

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā:
25. jūlijs 10.00 - 17.00 
26. jūlijs 10.00 - 15.30

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 2. kārtā:
27. jūlijs 10.00 - 18.00
28. jūlijs 10.00 - 17.00
29. jūlijs 10.00 - 13.00

Reģistrēties studijām pretendents var ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.


Vairāk informācijas par uzņemšanu bakalaurosPieteikšanās elektroniski studijām MAĢISTRA līmeņa studijās

04.07 - 15.07.


Pieteikšanās klātienē studijām MAĢISTRA līmeņa studijās

Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs, Zinātņu māja, Jelgavas ielā 3, 509. telpā 5. stāvā

05.07. 9.00-12.00
06.07. 14.00-16.00
14.07. 14.00-18.00
15.07. 11.00-13.00


Rezultātu paziņošana studijām MAĢISTRA līmeņa studijās

18.07. plkst. 13.00 LUIS


Reģistrācija un līgumu slēgšana elektroniski studijām MAĢISTRA līmeņa studijās

18.07. - 22.07.

Pretendentiem, kuriem ir elektroniskais paraksts eParaksts Mobile, būs iespēja reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Sīkāku informāciju par to pretendents saņems e-pastā, uzņemšanas konkursam noslēdzoties.


Reģistrācija un līgumu slēgšana klātienē studijām MAĢISTRA līmeņa studijās

Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs, Zinātņu māja, Jelgavas ielā 3, 509. telpā 5. stāvā

18.07. 13.00-17.00
20.07. 9.00-18.00
22.07. 9.00-12.00


Vairāk informācijas par uzņemšanu maģistrantūrā


Pieteikšanās elektroniski studijām DOKTORANTŪRĀ:

 22.08. - 31.08. (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00)

Iesniedzamos dokumentus ieskenētus jānosūta uz doktorantura@lu.lv. E-pastam jāpievieno apliecinājums par nosūtītajiem dokumentiem un  reģistrācijas maksas veikšanu.


Pieteikšanās klātienē studijām DOKTORANTŪRĀ:

22.08. - 31.08. (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00) LU galvenajā ēkā,  Raiņa. bulvārī 19, 144. kabinetā

Vairāk par pieteikšanos:  67033966 vai ilze.danusevica@lu.lv.


Iestājpārrunas studijām doktorantūrā:

Laiks tiks precizēts.


Rezultātu paziņošana studijām doktorantūrā:

Rezultātu paziņošana doktora studiju programmām notiks fakultātē līdz 16.09.

Reģistrēšanās studijām notiks 19.09. - 23.09. Raiņa bulvārī 19, 114. kabinetā.


Vairāk informācijas par uzņemšanu doktorantūrā