LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Kristīne Poikāne


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Vecākais sekretārs

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 509. telpa

E-pasts: kristine.poikane@lu.lv