LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Sandris Lācis


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fakultātes dekāns

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fizikas nodaļa
Studiju programmas direktors

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Fizikas nodaļa
Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedra
Asociētais profesors

Adrese: Jelgavas iela 3 - ZM - 003
Telpa: 510. telpa
Tālrunis: 67033836

E-pasts: sandris.lacis@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu pirmdienās no 10:00 līdz 11:30, LU Zinātņu māja Jelgavas 3, 510.telpa. FMOF dekāna apmeklētaju pieņemšanas laiks