LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes personāls

Karlīna Mackēviča


Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
Dekāna asistents
Ārējo sakaru koordinētājs

Adrese: Jelgavas iela 3 - Zinātņu māja
Telpa: 509. telpa

E-pasts: karlina.mackevica@lu.lv

Prombūtne: 08.04.2022 - 13.08.2023